Jaarverslag Specialade

Een keer per jaar verschijnt rond de herfstvakantie een terugblik op het voorgaande schooljaar in een kleurige Specialade vol met foto’s, teksten en overzichten. Deze uitgave is als een verantwoording bedoeld richting onze ouders. Hierin zijn een aantal vaste rubrieken opgenomen:
• Het schooljaar in vogelvlucht
• Collega’s van wie we afscheid hebben moeten nemen
• Nieuwe collega’s
• Ziekteverzuimpercentage
• Het resultaat van de eindexamens
• De opleidingenkeuze van onze afstudeerders
• Het aantal nieuwe aanmeldingen in leerjaar 1
• Bijzondere activiteiten
• De plannen voor het nieuwe schooljaar

De Specialade wordt digitaal verspreid, maar een papieren exemplaar bestellen kan ook. De verzameling Specialades vormt samen met het examenboekje dat de leerlingen bij hun examen krijgen, een leuke herinnering aan hun Cambreurtijd.

Specialade 2022-2023 magazine

 

Ieder kalenderjaar wordt er ook een jaarverslag gemaakt. Dit jaarverslag kunt u hier vinden. Dit jaarverslag wordt in opdracht van Ons Middelbaar Onderwijs geschreven.

 

Om een Specialade te kunnen bekijken is de Acrobat Reader nodig. Klik hier voor meer informatie.

De nieuwe Specialades werken met een flipbook.

 

 

Een serie Specialades en in het laatste examenjaar een examenboekje vormen samen een leuke herinnering aan de tijd op het Cambreur. Mogelijk ziet uw kind de waarde hiervan nu nog niet in, maar misschien is dit een taak voor vader of moeder om deze herinneringen goed te bewaren.

MEER

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact