Dyslexie, dyscalculie, NLD

Ben je dyslectisch of heb je dyscalculie? Dan kunnen we je helpen om toch je schoolwerk zo goed mogelijk te doen. Ook leerlingen met een andere leerstoornis proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen.

Dyscalculie en NLD

Dyslexie is een leerstoornis die zijn weg van signalering naar erkenning reeds heeft afgelegd. Andere leerstoornissen als bijvoorbeeld dyscalculie en NLD worden inmiddels ook herkend en deels erkend. Daar waar wij ondersteuning kunnen en mogen bieden doen wij dat ook. Voorwaarde is wel dat we een rapport van een deskundige moeten hebben willen we een leerling tijdens zijn schoolloopbaan en bij zijn examen meer tijd of andere hulp aan kunnen bieden.
We hanteren een dyscalculieprotocol, dat we met betreffende ouders en leerling bespreken.

Dyslexie

Meer dan 10 % van onze leerlingen is dyslectisch. Dus als jij ook dyslexie hebt, dan ben je geen uitzondering. Maar iedere dyslectische leerling is anders. We bieden een hele reeks aan faciliteiten aan, maar het is zaak om met iedere leerling in samenspraak met ouders en onze remedial teacher, mevrouw Lia van Sunten, vast te stellen, welke faciliteiten wenselijk en nodig zijn voor jou.

Wat kan er zoal: Docenten zorgen voor een overzichtelijke lay-out van proefwerken en voor een groter lettertype. Je kunt extra tijd krijgen bij toetsen en bij diverse vakken kun je auditieve ondersteuning krijgen met het programma Kurzweil. Dit programma is ook vanuit thuis te gebruiken met een eigen inlogcode.

Je hebt ook een eigen laptop, dus vaak kun je teksten gewoon laten voorlezen als je dat gemakkelijker vindt. En wil je wat extra hulp vlak voor een toets bijvoorbeeld, dan kun je bij onze remedial teacher Lia van Sunten terecht.

Vwo-leerlingen tenslotte moeten ook in hun vakkenpakket twee moderne vreemde talen opnemen, dyslectische leerlingen echter kunnen voor Frans of Duits dispensatie aanvragen. Zij doen dus in plaats van Duits of Frans een ander vak.

Met alle nieuwe dyslectische leerlingen en hun ouders heeft mevrouw Van Sunten voor het begin van de schoolcarrière een gesprek om de extra begeleiding goed af te kunnen stemmen. Ieder jaar evalueren we en passen zaken zo nodig aan. Want kinderen groeien, ontwikkelen zich en leren omgaan met hun handicap. Vaak willen én kunnen ze zonder extra faciliteiten vakken afronden.

Wil jij meer weten, willen je ouders ons beleid hierover lezen, dan is dat hier te vinden.

Examenregelingen bij leerstoornissen

Vóór 1 oktober overlegt de afdelingsleider met de examensecretaris welke leerling welke dispenserende maatregelen krijgt tijdens het examen. Voorwaarde is, dat de faciliteiten al eerder in de schoolloopbaan gebruikt zijn. De examensecretaris meldt deze leerlingen voor 1 november voor het examen aan met dispensaties.

Tot slot

Je kunt met een leerstoornis een diploma halen op je eigen niveau. Dat kost wel meer energie, meer doorzettingsvermogen. We helpen je daarbij en verwachten van jou dat je gebruik maakt van de adviezen. We kunnen heel wat voorbeelden aanhalen van leerlingen die met gepaste trots hun vwo-, havo-, mavo of vmbo- diploma hebben behaald en daarmee waren wij net zo blij als zij.

 

Dyslexie, dyscalculie, NLD: het gaat niet over, maar je kunt er wel mee leren omgaan. En daar helpen we de leerling bij.

MEER

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
meivakantie Eind datum: 03 mei
Read More

Contact