Medezeggenschap

Een belangrijk overlegorgaan binnen de schoolorganisatie is de medezeggenschapsraad (MR). Op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) voert de schoolleiding, namens het schoolbestuur, overleg met de leerlingen, ouders en de personeelsleden, die gekozen zijn in de MR. De MR is een waardevolle (strategische) gesprekspartner voor de schoolleiding. Leerlingen, ouders, personeelsleden en schoolleiding werken samen aan een aantrekkelijk onderwijsaanbod, een waardengedreven pedagogisch klimaat, adequate ondersteuning, goed personeelsbeleid en aan het borgen van hoge kwaliteit. De MR is bij uitstek het gremium van gemeenschappelijke inspanning.

Het reglement medezeggenschap OMO vindt u hier. Meer informatie over het Medezeggenschapsstatuut en de Regeling Medezeggenschapsbevoegdheden vindt u door op het gewenste onderdeel te klikken.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende leden:
Leerlingengeleding Dongen
Sanne van Laarhoven
Noud van Dooren

Leerlingengeleding Oosterhout
Xiomara Lamse

Oudergeleding Dongen
Marie Louise Jolie
vacature

Oudergeleding Oosterhout
Koen Schuurbiers

Personeelsgeleding Dongen
Antoinette Groeskamp (secretaris)
Tatiane Spijker
Jan Pieter de Vries

Personeelsgeleding Oosterhout
Peter Verduijn (voorzitter)
Laura van Heest
vacature

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact