Medezeggenschap

Een belangrijk overlegorgaan binnen de schoolorganisatie is de medezeggenschapsraad (MR). Op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) voert de schoolleiding, namens het schoolbestuur, overleg met de leerlingen, ouders en de personeelsleden, die gekozen zijn in de MR. De MR is een waardevolle (strategische) gesprekspartner voor de schoolleiding. Leerlingen, ouders, personeelsleden en schoolleiding werken samen aan een aantrekkelijk onderwijsaanbod, een waardengedreven pedagogisch klimaat, adequate ondersteuning, goed personeelsbeleid en aan het borgen van hoge kwaliteit. De MR is bij uitstek het gremium van gemeenschappelijke inspanning.

Het reglement medezeggenschap OMO vindt u hier. Meer informatie over het Medezeggenschapsstatuut en de Regeling Medezeggenschapsbevoegdheden vindt u door op het gewenste onderdeel te klikken.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 bestaat de MR uit de volgende leden:
Leerlingengeleding Dongen
Guusje van Kerkhof
Jens van Dongen (Tvw5)

Leerlingengeleding Oosterhout
Bregje Huijben
Xiomara Lamse

Oudergeleding Dongen
Marie Louise Jolie

Oudergeleding Oosterhout
Anita Versteegh

Personeelsgeleding Dongen
Antoinette Groeskamp (secretaris)
Stan van Ommen
Tatiane Spijker

Personeelsgeleding Oosterhout
Peter Verduijn
Coen Andries
Louis Laros (voorzitter)

AGENDA

Rondje Nederland havo-5 en vwo-6 Eind datum: 01 okt
Read More
Europese dag … TTO docenten en leerlingen Thavo-3 en Tvwo-3
Read More

Contact