Begeleiding en ondersteuning

Fijn om te weten dat de begeleiding op het Cambreur prima geregeld is. Van ouders en leerlingen, van de inspectie krijgen we hier complimenten over en daar zijn we blij mee.

Willen jouw ouders/verzorgers snel een overzicht hebben, wat er aan begeleiding en ondersteuning mogelijk is, dan hebben we hiervoor een speciale nieuwsbrief die zij hier kunnen vinden.

De belangrijkste man of vrouw in de begeleiding is de mentor of de coach. Hij of zij is er voor jou en voor jouw groep. De mentor of de coach is ook de aangewezen persoon om afspraken met zijn groep te maken over hoe de klasgenoten met elkaar willen omgaan. Dit om een veilig en plezierig klimaat in iedere klas te realiseren en bijvoorbeeld pesten in een vroegtijdig stadium te kunnen aanpakken.(Klik hier voor het pestprotocol.) Want pesten, dat willen we niet zien op het Cambreur!

Je krijgt samen met je klasgenoten een Rots-en-watertraining. Hier leer je stevig in je schoenen te staan als dat nodig is, maar ook om mee te buigen in situaties waar dat handiger is.

Decanen helpen je bij het kiezen van een pakket of profiel en bij bet begeleiden van het kiezen van een vervolg op het Cambreur.

Heb je een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie dan kun je extra ondersteuning krijgen van de remedial teacher en het begeleidingsteam.

Heb je om welke reden dan ook (tijdelijk) meer ondersteuning nodig, dan kunnen de ondersteuningscoördinatoren met het ondersteuningsteam je mogelijk een handreiking bieden. Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling gebruikt het Cambreur College het volgende stappenplan. Hier kunt u ook het handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vinden.

De invoering van passend onderwijs verandert onze insteek m.b.t. de begeleiding van leerlingen niet wezenlijk. Wel heeft Het Cambreur College een ondersteuningsprofiel geschreven, zodat duidelijk wordt voor welke leerlingen wij onderwijs kunnen verzorgen. Het gehele stuk is hier te vinden.

 

“We hebben niet voor niets maar één mond gekregen en twee oren.” Echt luisteren is naar dat wat leerlingen beweegt, dat is ons devies.

MEER

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact