PTA (T)havo

Een PTA is een programma van toetsing en afsluiting. Hierin zijn alle vakken opgenomen die in de bovenbouw aangeboden worden. In het PTA staat precies beschreven welke opdrachten en toetsen je moet maken die meetellen voor je schoolexamen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk wat je hiervoor moet kennen en kunnen en hoe zwaar een toets of opdracht meetelt. Je kunt zien of het een schriftelijke of een mondelinge toets is of misschien wel een praktische opdracht of een stage.

Ook kun je zien of je het werk mag herkansen. Het aantal herkansingen is heel beperkt, dus reken je niet rijk, maar probeer direct al zo goed mogelijk te scoren.

Alle toetsen en opdrachten samen leveren een schoolexamencijfer op. Dit bepaalt 50% van je eindcijfer op je diploma.

Een enkel vak heeft alleen een schoolexamen en dan is het cijfer van het schoolexamen direct je eindcijfer.

Sta je er goed voor bij je schoolexamen, dan kun je dus met een gerust hart aan je eindexamen starten. Een goed begin is dus echt het halve werk.

Hier staan de PTA’s voor (T)havo-4 en (T)havo-5.
(T)havo-4 cohort 2022-2024
(T)havo-5 cohort 2021-2023

ARTIKEL 42 HERKANSINGEN
1. Een kandidaat heeft het recht om deel te nemen aan herkansingen van een schoolexamenonderdeel.
2. Niet alle toetsen zijn te herkansen. In het PTA staat voor ieder vak opgenomen welke toetsen/praktische opdrachten voor een herkansing in aanmerking kunnen komen.
3. Alleen in het laatste examenjaar krijgen de kandidaten de mogelijkheid om maximaal vijf onderdelen van het een schoolexamen te herkansen.
a. Aan de start van het laatste examenjaar mag een kandidaat één schoolexamenonderdeel uit het voorexamenjaar of de voorexamenjaren herkansen. Het recht op deze herkansing is niet van invloed op de al dan niet bevordering van het voorexamenjaar naar het laatste examenjaar.
b. In iedere periode van het laatste examenjaar mag een kandidaat twee schoolexamenonderdelen uit die periode herkansen.
4. Voor kandidaten van het vmbo en mavo is het niet mogelijk om voor maatschappijleer één onderdeel van het PTA te herkansen. Het herexamen omvat een selectie van alle onderdelen uit het maatschappijleerprogramma. Een kandidaat die een eindcijfer heeft behaald dat lager is dan 6 moet een herexamen aangeboden krijgen. Dit herexamen gaat ten koste van een van de herkansingsmogelijkheden, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel.
5. De dagen waarop de herkansingen plaatsvinden, zijn opgenomen in het jaarrooster.
6. Voor kandidaten die door omstandigheden een examen gespreid afronden geldt dat er voor hen een individueel PTA opgesteld wordt door de afdelingsleider. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie. Het aangepaste PTA wordt ondertekend door afdelingsleider en kandidaat, indien minderjarig ook door ouder(s), en opgenomen in het dossier van de kandidaat.
7. Een kandidaat kan zich via Itslearning inschrijven voor een herkansing. Hij geeft aan welk specifiek onderdeel van welk vak hij wil herkansen. Hij doet dit vóór de op Itslearning aangegeven inleverdatum.
8. Indien een kandidaat het formulier niet tijdig inlevert, vervalt daarmee zijn recht op herkansen.
9. Indien een kandidaat voor enig onderdeel van het schriftelijk examen niet aan een herkansing kan deelnemen, vervalt de mogelijkheid om het vak op een ander tijdstip te herkansen.
10. De examencommissie kan in uitzonderlijke gevallen een extra herkansing toewijzen.

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact