Aanmelden

Heb je je keus bepaald? Weet je het zeker? Wordt het het Cambreur? Top!

Dan moet je nu de hulp inschakelen van je vader of moeder en van je juf of meester. Want samen moeten jullie zorgen voor een hele stapel documenten. Of in ieder geval voor een aanmeldingsformulier dat helemaal ingevuld is en een bericht van je basisschool, zodat wij jouw documenten kunnen downloaden.

Op dinsdag 7 maart en donderdag 9 maart 2023 zijn onze aanmelddagen.

Het is niet fijn als je lang moet wachten, daarom werken we via een voorinschrijving. Je kunt hier je afspraak inplannen.

En voor de ouder(s)/verzorger(s):

U vult thuis al het aanmeldingsformulier in en tekent het onderwijskundig rapport. Beide documenten neemt u mee voor het aanmeldingsgesprek (steeds meer basisscholen versturen het onderwijskundig rapport digitaal. In dat geval neemt u alleen een aanmeldformulier en een kopie van het identiteitsbewijs mee).
U kunt het aanmeldingsformulier voor klas 1 hier downloaden en uitprinten. Het formulier kan niet digitaal worden ingevuld.

Alle aanmeldingen voor leerjaar 2 en hoger lopen via de afdelingsleiders van de vier afdelingen.
Voor het vmbo kunt u contact opnemen met Marloes Luijten, mluijten@cambreurcollege.nl,
voor mavo met Jordi Reijnders, jreijnders@cambreurcollege.nl,
voor havo met Cindy Schade, cschade@cambreurcollege.nl en tenslotte
voor het vwo kunt u met Katrien Willemen in contact treden, kwillemen@cambreurcollege.nl.

Voor klas 2 en hoger gebruikt u dit aanmeldingsformulier.

Instroom in een lopend schooljaar is lang niet altijd mogelijk, in diverse jaarlagen kunnen klassen al vol zitten. De afdelingsleider kan u hier informatie over verstrekken.

Het Cambreur College kent geen loting.

Toelatingscriteria
Het Cambreur College biedt onderwijs voor leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo. Op het vmbo onderscheiden we de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). De mavoleerlingen ronden hun opleiding af in de gemengde leerweg (vmbo-g) of in de theoretische leerweg (vmbo-t). Op de havo en op het vwo hebben we naast de reguliere ook de tweetalige opleidingen in het Engels.

De basisschool adviseert in groep 8 op basis van het leerlingvolgsysteem welk schoolniveau het beste bij een leerling past. Dit schooladvies van de basisschool is doorslaggevend voor de toelating en de plaatsing in een bepaalde klas. Dit kan een homogene klas zijn (een mavo- , een havo- of een vwo klas) of een zogenaamde dakpanklas (een kader/mavo klas, een mavo/havo klas, of een havo/vwo klas). Plaatsing in een dakpanklas is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Voor de kandidaat-leerlingen die een tweetalige opleiding willen volgen in havo of vwo is een positief advies van de docent van groep 8 belangrijk. Ook nodigen wij deze leerlingen uit voor een intakegesprek.

Indien er sprake is van een specifieke hulpvraag wordt door de aannamecommissie onderzocht of de school op basis van het ondersteuningsprofiel in staat mag worden geacht aan de ondersteuningsvraag te voldoen. Indien dat niet het geval is, zal de betreffende leerling worden afgewezen.

 

Centrale aanmelding is op dinsdag 7 en donderdag 9 maart 2023 en is een eerste echte stap om Cambreurleerling te worden. We laten snel weten of je geplaatst bent.

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact