Aanmelden

Heb je je keus bepaald? Weet je het zeker? Wordt het het Cambreur? Top!

Dan moet je nu de hulp inschakelen van je vader of moeder en van je juf of meester. Want samen moeten jullie zorgen voor een hele stapel documenten. Of in ieder geval voor een aanmeldingsformulier dat helemaal ingevuld is en een bericht van je basisschool, zodat wij jouw documenten kunnen downloaden.

Op dinsdag 8 maart en donderdag 10 maart 2022 waren onze aanmelddagen.

Heb je ze gemist? Geen probleem! Op 23 maart tussen 16.00 uur en 18.00 uur heb je nog een mogelijkheid om je in te schrijven aan de Mgr. Schaepmanlaan 13.

Het is niet fijn als je lang moet wachten, daarom werken we via een voorinschrijving. Klik hier om je vast in te schrijven voor de aanmelding.

En voor de ouder(s)/verzorger(s):

U vult thuis al het aanmeldingsformulier in en tekent het onderwijskundig rapport. Beide documenten neemt u mee voor het aanmeldingsgesprek (steeds meer basisscholen versturen het onderwijskundig rapport digitaal. In dat geval neemt u alleen een aanmeldformulier en een kopie van het identiteitsbewijs mee).
U kunt het aanmeldingsformulier voor klas 1 hier downloaden en uitprinten. Het formulier kan niet digitaal worden ingevuld. Klik hier om uw inschrijving aan te melden.

Alle aanmeldingen voor leerjaar 2 en hoger lopen via de afdelingsleiders van de vier afdelingen.
Voor het vmbo kunt u contact opnemen met Marloes Luijten, mluijten@cambreurcollege.nl,
voor mavo met Danilo Verus, dverus@cambreurcollege.nl,
voor havo met Cindy Schade, cschade@cambreurcollege.nl en tenslotte
voor het vwo kunt u met Katrien Willemen in contact treden, kwillemen@cambreurcollege.nl.

Voor klas 2 en hoger gebruikt u dit aanmeldingsformulier.

Instroom in een lopend schooljaar is lang niet altijd mogelijk, in diverse jaarlagen kunnen klassen al vol zitten. De afdelingsleider kan u hier informatie over verstrekken.

Het Cambreur College kent geen loting.

Toelatingscriteria
Het Cambreur College biedt onderwijs voor leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo. Op het vmbo onderscheiden we de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). De mavoleerlingen ronden hun opleiding af in de gemengde leerweg (vmbo-g) of in de theoretische leerweg (vmbo-t). Op de havo en op het vwo hebben we naast de reguliere ook de tweetalige opleidingen in het Engels.

De basisschool adviseert in groep 8 op basis van het leerlingvolgsysteem welk schoolniveau het beste bij een leerling past. Dit schooladvies van de basisschool is doorslaggevend voor de toelating en de plaatsing in een bepaalde klas. Dit kan een homogene klas zijn (een mavo- , een havo- of een vwo klas) of een zogenaamde dakpanklas (een kader/mavo klas, een mavo/havo klas, of een havo/vwo klas).

Voor de kandidaat-leerlingen die een tweetalige opleiding willen volgen in havo of vwo is een positief advies van de docent van groep 8 belangrijk. Ook nodigen wij deze leerlingen uit voor een intakegesprek.

Indien er sprake is van een specifieke hulpvraag wordt door de aannamecommissie onderzocht of de school op basis van het ondersteuningsprofiel in staat mag worden geacht aan de ondersteuningsvraag te voldoen. Indien dat niet het geval is, zal de betreffende leerling worden afgewezen.

 

Centrale aanmelding op dinsdag 8, donderdag 10 en woensdag 23 maart 2022 is een eerste echte stap om Cambreurleerling te worden. We laten snel weten of je geplaatst bent.

AGENDA

Start CSPE tot en met 8 juli Eind datum: 08 jul
Read More
rapportvergaderingen, leerlingen vrij
Read More
08.00 uitslag centraal examen 2de tijdvak
Read More

Contact