Aanmelden

Heb je je keuze gemaakt? Wordt het het Cambreur? Top!

Dan is het nu tijd om je aan te gaan melden bij het Cambreur. Vraag hiervoor even hulp aan je vader, moeder of verzorger en van je juf of meester. Op die manier kunnen we samen zorgen dat jouw aanmelding goed gaat en alle benodigde documenten verzameld worden.

Stap één is nu in ieder geval om digitaal het vooraanmeldformulier in te vullen. Dit doe je via de volgende link: Vooraanmeldformulier. Wanneer je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een bevestiging. Zo weet je zeker dat jouw vooraanmeldformulier goed is verwerkt!

Nu volgt stap twee. Op dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart zijn onze aanmelddagen. Je kunt nu al online een tijdslot hiervoor reserveren. Klik hier om een tijd te reserveren. Nadat je een tijdslot hebt gekozen en het formulier hebt verzonden, krijg je ook hier een bevestiging van. Beide stappen doorlopen? Dan ben je voor nu klaar. We zien je graag op 26 of 28 maart op het Cambreur om je definitief in te schrijven tot dan!

Wil je niet digitaal aanmelden dan kun je het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2024-2025 downloaden en ingevuld meenemen op de aanmelddagen. Om niet te hoeven wachten op de aanmelddag kun je hier een tijdslot reserveren.

Alle aanmeldingen voor leerjaar 2 en hoger lopen via de afdelingsleiders van de vier afdelingen.
Voor het vmbo kunt u contact opnemen met Marloes Luijten, mluijten@cambreurcollege.nl,
voor mavo met Jordi Reijnders, jreijnders@cambreurcollege.nl,
voor havo met Cindy Schade, cschade@cambreurcollege.nl en tenslotte
voor het vwo kunt u met Katrien Willemen in contact treden, kwillemen@cambreurcollege.nl.

Voor klas 2 en hoger gebruikt u dit aanmeldingsformulier.

Instroom in een lopend schooljaar is lang niet altijd mogelijk, in diverse jaarlagen kunnen klassen al vol zitten. De afdelingsleider kan u hier informatie over verstrekken.

Het Cambreur College kent geen loting.

Toelatingscriteria
Het Cambreur College biedt onderwijs voor leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo. Op het vmbo onderscheiden we de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). De mavoleerlingen ronden hun opleiding af in de gemengde leerweg (vmbo-g) of in de theoretische leerweg (vmbo-t). Op de havo en op het vwo hebben we naast de reguliere ook de tweetalige opleidingen in het Engels.

De basisschool adviseert in groep 8 op basis van het leerlingvolgsysteem welk schoolniveau het beste bij een leerling past. Dit schooladvies van de basisschool is doorslaggevend voor de toelating en de plaatsing in een bepaalde klas. Dit kan een homogene klas zijn (een mavo- , een havo- of een vwo klas) of een zogenaamde dakpanklas (een kader/mavo klas, een mavo/havo klas, of een havo/vwo klas). Plaatsing in een dakpanklas is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Voor de kandidaat-leerlingen die een tweetalige opleiding willen volgen in havo of vwo is een positief advies van de docent van groep 8 belangrijk. Ook nodigen wij deze leerlingen uit voor een intakegesprek.

Indien er sprake is van een specifieke hulpvraag wordt door de aannamecommissie onderzocht of de school op basis van het ondersteuningsprofiel in staat mag worden geacht aan de ondersteuningsvraag te voldoen. Indien dat niet het geval is, zal de betreffende leerling worden afgewezen.

 

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact