Brugklassers vinden door het introductieprogramma, door de opvang door de mentoren en door de kleinschaligheid snel hun plekje op hun nieuwe school.

Tweetalig havo en vwo

TTO staat voor tweetalig onderwijs. Een bewezen vorm van onderwijs waarin gewerkt wordt binnen drie pijlers:

  • Taalvaardigheid en CLIL
    Engels staat centraal en leerlingen gaan deze taal op behoorlijk hoog niveau beheersen. Een belangrijk instrument hierbij is de CLIL-didactiek waarmee docenten gericht feedback geven op de taalvaardigheid van hun leerlingen. Er is daarbij veel ruimte voor interactie in de les.
  • Wereldburgerschap
    Lesstof wordt zoveel mogelijk aangeboden vanuit internationaal perspectief. De leerlingen worden wereldburgers met kennis van allerlei culturen en hun eigen positie daarin. Reizen en excursies naar het buitenland horen hier vanzelfsprekend bij.
  • Persoonsontwikkeling
    Het stimuleren van leerlingen om uit hun comfortzone te stappen en te reflecteren op zichzelf en zaken die nieuw voor ze zijn. Ze voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de maatschappij. Creativiteit, onderzoekende houding, weerbaarheid en in staat zijn tot samenwerking staan hierbij centraal.

TTO op het Cambreur
Onze school werkt volgens de drie pijlers van TTO en heeft daarbinnen een rijk aanbod aan activiteiten, projecten, excursies en uitwisselingen. Denk bijvoorbeeld aan de reis naar York in klas 1, het Engels Theater, de uitwisselingen met Italië, Tsjechië, India en de Internationale Stage. Meedoen aan Model United Nations behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor wie is tweetalig een goede keuze?
Ben je een vwo-leerling of heb je een havoadvies en heb je zin in een extra uitdaging? Dan zou TTO iets voor je kunnen zijn. Je moet je wel realiseren dat het programma zwaarder is dan het Nederlandstalige onderwijs. We verwachten een nieuwsgierige en kritische houding, een gedreven leerling die durft te presteren, goed is in begrijpend lezen en extra tijd in school wil steken.

Je krijgt er veel voor terug: een waardevolle opleiding met veel extra’s, een hoog niveau in het Engels, en een hechte groep waarmee je regelmatig in het buitenland verkeert. Aan het einde van je schooltijd  heb je een Cambridge English Diploma, een IB-diploma en een senior TTO certificaat op zak. Je leert op eigen benen te staan en het zoeken van een vervolgstudie in Nederland en daarbuiten wordt wat gemakkelijker

 

MEER OVER TWEETALIG HAVO EN VWO

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact