Brugklassers vinden door het introductieprogramma, door de opvang door de mentoren en door de kleinschaligheid snel hun plekje op hun nieuwe school.

Tweetalig havo en vwo

Augustus 2008 zijn de eerste leerlingen op het Cambreur College gestart op de tweetalige vwo-afdeling. Inmiddels is deze lichting met een vwo-diploma, twee TTO-certificaten en een IB-Englishdiploma aan een vervolgstudie begonnen en is tweetalig onderwijs in Dongen aardig ingeburgerd. In schooljaar 2012-2013 zijn we eveneens gestart met een tweetalige havo-afdeling. Het enthousiasme van havo- en vwo-leerlingen voor deze pittige, uitdagende opleiding is groot.

Het Cambreur College bevindt zich in goed gezelschap: Meer dan 130 scholen in Nederland geven hun leerlingen de kans om tweetalig onderwijs te volgen. Zij worden hierin ondersteund, maar ook gecontroleerd door het Nuffic. Tweetalig onderwijs is dan ook geen experiment. Het wordt wel de enige grote onderwijskundige vernieuwing genoemd die het onderwijs daadwerkelijk heeft verbeterd.

Tweetalig onderwijs kent drie pijlers:
• Engelse taalvaardigheid: leerlingen bereiken het niveau van een near-native speaker.
• Wereldburgerschap: leerlingen ontwikkelen een brede kijk op de wereld.
• Persoonsvorming: leerlingen worden zelfstandige, kritische jongvolwassenen.

Maar jouw vraag zal zijn: hoe werkt tweetalig onderwijs nu in de praktijk? Docenten en leerlingen spreken tijdens de lessen Engels en werken met een Engelstalige methode. Om dit mogelijk te maken staan er voor de TTO-leerlingen meer lessen Engels op het programma. (Gast)lessen worden in alle klassen gegeven door zogenaamde native speakers, personen die het Engels als moedertaal hebben. Naast de focus op Engels wordt er in het programma van de leerlingen ruim aandacht besteed aan internationalisering. Er worden veel Engelstalige contacten onderhouden met landen buiten Nederland in de vorm van reizen, uitwisselingen, Engels theater en excursies. In juni 2014 was de visitatiecommissie lovend over het internationaliseringsprogramma, over het niveau van leerlingen en docenten. Het Cambreur College mag zich dan ook trots TTO-Seniorschool noemen.

Voor wie is tweetalig onderwijs een goede keuze? Ben je een echte vwo-leerling of heb je een echt havoadvies en heb je bovendien zin in een extra uitdaging? Dan zou TTO iets voor jou kunnen zijn. Je moet je realiseren, dat je echt harder moet werken, dat zeker de start een grote overgang is, maar van de andere kant krijg je er veel voor terug: een waardevolle opleiding, een fantastisch niveau in Engels en een hechte groep waarmee je regelmatig in het buitenland verkeert. Je leert op eigen benen te staan, niet alleen in het vertrouwde Nederland. En het zoeken van een vervolgstudie in binnen- en buitenland wordt wat gemakkelijker.

Geïnteresseerde ouders en leerlingen kunnen contact opnemen met Bram Thielen.

Voor een talentvolle leerling die tweetalig onderwijs wil volgen, maar voor wie het financieel niet mogelijk is, zoeken we zonder meer een oplossing. Geldt dit voor uw kind, dan verzoeken we u om contact op te nemen met de heer Hermans, rhermans@cambreurcollege.nl.

AGENDA

Contact