Leerjaar 4-5, bovenbouw havo

In de bovenbouw havo volg je een aantal verplichte vakken. Ook heb je een profiel gekozen waarin vakken aan elkaar gekoppeld zijn om een goede aansluiting met het hoger beroepsonderwijs te waarborgen. Het Cambreur College biedt alle profielen aan:
– cultuur en maatschappij
– economie en maatschappij
– natuur en gezondheid
– natuur en techniek

In de bovenbouw wordt meer nadruk gelegd op zelfstandig leren en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.

Op het Cambreur College begint voor sommige vakken het examen al in de vierde klas. Stapje voor stapje bouw je het eindcijfer voor je schoolexamen op. Dit systeem resulteert in een degelijke ondergrond en daardoor stabiele eindexamenresultaten waar we met recht trots op zijn.

Uiteindelijk wordt havo 5 voor de meeste vakken afgesloten met een landelijk schriftelijk examen. Verreweg de meeste leerlingen kiezen na het Cambreur College voor een vervolgstudie op hbo-niveau.

 

Een havodiploma van het Cambreur College biedt een goede basis voor het vervolgonderwijs op hbo-niveau. 

MEER OVER HAVO

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More

Contact