Leerjaar 4-5, bovenbouw havo

In de bovenbouw havo, de Tweede Fase genoemd, volg je een aantal verplichte vakken. Ook kies je een profiel waarin vakken aan elkaar gekoppeld zijn om een goede aansluiting met het hoger beroepsonderwijs te waarborgen. Het Cambreur College biedt alle profielen aan:
– cultuur en maatschappij: gericht op vervolgopleidingen op het gebied van talen, onderwijs, kunst, recreatie.
– economie en maatschappij: gericht op economische studies, geschiedenis, geografie, alle maatschappijstudies.
– natuur en gezondheid: voor vervolgopleidingen in de exacte hoek en de verschillende richtingen in de gezondheidszorg.
– natuur en techniek: vooral gericht op de exacte studies techniek, natuurkunde, informatica.

Daarnaast kies je nog één of twee keuzevakken. In deze Tweede Fase wordt meer nadruk gelegd op zelfstandig leren en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.

Op het Cambreur College begint voor sommige vakken het examen al in de vierde klas. Stapje voor stapje bouw je het eindcijfer voor je schoolexamen op. Dit systeem resulteert in een degelijke ondergrond en daardoor stabiele eindexamenresultaten waar we met recht trots op zijn.

Uiteindelijk wordt havo 5 voor de meeste vakken afgesloten met een landelijk schriftelijk examen. Het slaagpercentage ligt al een paar jaar rond de 95%. Verreweg de meeste leerlingen kiezen na het Cambreur College voor een vervolgstudie op hbo-niveau.

 

Een havodiploma van het Cambreur College biedt een goede basis voor het vervolgonderwijs op hbo-niveau. 

MEER OVER HAVO

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact