Leerjaar 4-5, bovenbouw havo

In de Tweede Fase volgen de leerlingen een aantal verplichte vakken. Ook kiest de leerling een profiel waarin vakken aan elkaar gekoppeld zijn om een goede aansluiting met het hoger beroepsonderwijs te waarborgen. Het Cambreur College biedt alle profielen aan:
• cultuur en maatschappij: gericht op vervolgopleidingen op het gebied van talen, onderwijs, kunst, recreatie.
• economie en maatschappij: gericht op economische studies, geschiedenis, geografie, alle maatschappijstudies.
• natuur en gezondheid: voor vervolgopleidingen in de exacte hoek en de verschillende richtingen in de gezondheidszorg.
• natuur en techniek: vooral gericht op de exacte studies techniek, natuurkunde, informatica.

Daarnaast kiezen de leerlingen nog één of twee keuzevakken. In deze Vernieuwde Tweede Fase wordt meer nadruk gelegd op zelfstandig leren en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Culturele activiteiten, internationale reizen, sportdagen, oriëntatie op beroepen en meeloopdagen aan hogescholen zijn voorbeelden van buitenlesactiviteiten. In de voorexamenklas worden de bezinningsdagen georganiseerd die voor de binding in de groep uiterst belangrijk zijn. Een heel oude formule, die nog steeds fantastisch werkt.
Op het Cambreur College begint het examen al in de vierde klas. Stapje voor stapje bereiden de leerlingen zich voor en bouwen ze het punt voor hun schoolexamen in twee jaar op. Dit systeem resulteert in een degelijke ondergrond en daardoor stabiele eindexamenresultaten waar we met recht trots op zijn. Uiteindelijk wordt havo 5 voor de meeste vakken afgesloten met een landelijk schriftelijk examen. Het slaagpercentage ligt al een paar jaar rond de 95%. Verreweg de meeste leerlingen kiezen na het Cambreur College voor een vervolgstudie op hbo-niveau.

 

 

 

 

 

Een havodiploma van het Cambreur College biedt een goede basis voor het vervolgonderwijs op hbo-niveau. Extra certificaten voor “bijzondere verrichtingen” kunnen de kans op een plek in het vervolgonderwijs vergroten.