Ouderraad

Wat is de Ouderraad?
Alle ouders die één of meer kinderen op het Cambreur College hebben, zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging heeft een bestuur. Dat bestuur heet de ouderraad. Momenteel bestaat de ouderraad uit tien ouders van leerlingen verdeeld over de verschillende leergangen.

Wat is ons doel?
Ons doel is om bij te dragen aan een optimale samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. Zodat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. We behartigen de belangen van ouders en leerlingen en denken mee met het beleid en de ontwikkelingen binnen de school.

Hoe doen we dat?
De Ouderraad vergadert een keer per maand. Bij deze vergadering is ook altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Tijdens zo’n vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde zoals actuele ontwikkelingen, educatieve en buitenschoolse activiteiten, die zowel door de ouders als de schoolleiding worden ingebracht. We vergaderen in een open en gezellige sfeer.

Wat doet de Ouderraad nog meer?
We organiseren verschillende activiteiten voor zowel leerlingen als ouders. Ik noem hier enkele voorbeelden:

 • Filmavond voor de leerlingen uit het eerste jaar.
 • Jaarlijkse griezeltocht voor de tweedejaars.
 • Als afscheid het jaarboek voor alle geslaagden.
 • Een keer per jaar een algemene ouderavond. Op deze avond vragen we een gastspreker een interessant en actueel thema te presenteren zoals Drugs en alcohol, Kinderen en internet, (Cyber)pesten of Omgaan met je puber.

De volgende mensen zitten er momenteel in:

 • Joyce van Loon (voorzitter)
 • Inge Aarden-Stofbergen
 • Elke van Boxtel
 • Kyra Derks
 • Bas Driesprong
 • Staf Fransen
 • Bart Jansen
 • Natasja Versteege
 • Melanie de Bruijn
 • Ciska Gijtenbeek
 • Bianca van Hest
 • Jessica Verkaaik – Cantineau
 • Raquel Wanrooij – Azghari
 • Hans Weijters

Hieronder stellen een aantal ouders zich voor:

Joyce van Loon
Mijn naam is Joyce van Loon en ik zit inmiddels al weer voor het derde jaar met veel plezier in de Ouderraad. Het organiseren van activiteiten en/of het ondersteunen daarvan heb ik altijd leuk gevonden. Als tiener begonnen als leiding bij de Zomerspelen, later een paar jaar in de hoofdleiding meegedraaid. Als werknemer in de Ondernemersraad gezeten van het bedrijf. En als basisschoolmoeder in de Ouderraad. Het versterken van de Ouderraad van het Cambreur College was voor mij een “logische” stap. Het is niet alleen het organiseren van diverse activiteiten voor de verschillende leerjaren, je blijft ook op de hoogte van het reilen en zeilen van de school. En daar waar nodig kunnen we ook meedenken over oplossingen. Naast de ouderraad van het Cambreur College, waar twee dochters op THavo zitten, ben ik zeer actief in het carnavalsleven en nauw betrokken bij HV Dongen. En verder sta ik (als het weer kan) graag op het hockeyveld. Lijkt het je leuk om eens een kijkje te nemen in onze Ouderraadkeuken, stuur dan gerust een mailtje naar: ouderraad@cambreurcollege.nl

Elke van Boxtel
Mijn naam is Elke van Boxtel en ik ben moeder van twee jongens van wie de oudste nu op het Cambreur College zit in havo 3. Toen hij op deze school kwam ben ik op de informatieavond d.m.v. een presentatie van een ouder van de ouderraad lid geworden van deze Ouderraad.
De Ouderraad houdt zich bezig met activiteiten voor de leerlingen van diverse leerjaren, bijvoorbeeld de Spooktocht en de Filmavond. Maar ook maakt de Ouderraad het eindexamencadeau. Het is vooral leuk om te doen. We hebben maandelijks een vergadering en een jaarlijks etentje (voor de Coronatijd). Nu vergaderen we via Zoom.
Ook hebben we het gezellig en we horen ook net wat meer dan dat je van je zoon of dochter zou horen (in mijn geval vééééél meer 😊).

Kyra Derks
Hallo, ik ben Kyra Derks en zit sinds een paar jaar bij de Ouderraad. Ik ben daarbij gegaan, omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij de middelbare school, mee te helpen bij het organiseren van activiteiten en iets voor de leerlingen te kunnen betekenen. Als laatste maar niet onbelangrijkste reden, zijn de gezellige mensen in de Ouderraad. Onder andere de spooktocht heb ik mee helpen organiseren, waarvoor elk jaar veel belangstelling is van de tweedejaarsleerlingen en de vele vrijwilligers. Ouders van leerlingen en andere vrijwilligers zijn ook van harte welkom om hieraan mee te doen en er weer een groot succes van te maken. Wil je meer weten over de Ouderraad of de spooktocht of heb je een vraag/suggestie, het mailadres is: ouderraad@cambreurcollege.nl

Staf Fransen
Hoi. Ik ben Staf Fransen. Vader van tweelingdochters die beiden op het Cambreur zitten. Inmiddels ben ik bijna vier jaar lid van de Ouderraad. Zo blijf ik enigszins betrokken bij het reilen en zeilen van mijn kinderen op de middelbare school en kan ik “meedenken” over het welzijn op school en over de nodige veranderingen om zaken te verbeteren. Met de Ouderraad organiseren wij ook activiteiten voor de leerlingen (en ouders), wat ik altijd een plezierige bezigheid vind. In deze crisistijd kan er helaas weinig, maar we zijn actief bezig om te organiseren wat wél mogelijk is. Mocht het je leuk lijken om eens mee te praten of de Ouderraad iets voor jou is, stuur dan gerust een mailtje naar ouderraad@cambreurcollege.nl. Je kunt zeker een keer een vergadering bijwonen om de sfeer te proeven en te proberen of dit iets voor jou is.

Natasja Versteege
Mijn naam is Natasja Versteege en ik neem deel aan de Ouderraad van het Cambreur College sinds mijn zoon Yoran in 2019 gestart is hier op school. Hiervoor zat ik in de Oudervereniging van de basisschool. Het leuke van betrokken zijn via de Ouderraad vind ik dat je meer meekrijgt van het reilen en zeilen op school. Over beleid, ontwikkelingen, activiteiten, achtergronden van veranderingen, etc. Maar vooral ook het meehelpen in de organisatie van buitenschoolse activiteiten zoals de filmavond en de spooktocht. Helaas hebben een aantal voorbereidingen van de activiteiten dit kalenderjaar nog niet tot uitvoering ervan geleid vanwege de Coronamaatregelen. Maar dan is het wel weer heel leuk om samen naar alternatieven te zoeken om iets tofs te organiseren voor de leerlingen dat wel mogelijk is.
Wil je meer weten en/of heb je interesse om ook deel te nemen? Stuur een mailtje naar ouderraad@cambreurcollege.nl. Je kunt een vergadering bijwonen, voordat je besluit of je wilt deelnemen.
Heb je een vraag/suggestie/leuk idee voor buitenschoolse activiteiten? Dat horen we graag!! Ook dat kan per mail: ouderraad@cambreurcollege.nl

Bas Driesprong
Ik ben Bas Driesprong en woon sinds een aantal jaar weer terug in Dongen. Samen met mijn vrouw en twee tieners wonen wij in een mooi oud huis in de Lage Ham. Mijn dochter zit in het eerste jaar van het vwo. Volgend schooljaar zal ook mijn zoon naar het Cambreur fietsen.
Met veel plezier laat ik kinderen leren op een basisschool in Rijen. Ik zit graag op een sportieve fiets, (zaal)voetbal met plezier en werk graag in de tuin.
Tijdens de open dagen ben ik in gesprek gekomen met de enthousiaste leden van de Ouderraad. Het is belangrijk dat leerlingen naast het serieuze schoolwerk ook voldoende ontspanning hebben. Ik hoop de komende tijd te helpen bij het ondersteunen van leuke, uitdagende en mooie activiteiten voor alle leerjaren.

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de ouderraad, heb je ideeën/tips voor de activiteiten of heb je een vraag, dan kun je mailen naar: ouderraad@cambreurcollege.nl

 

 

 

De ouderraad is een actieve groep ouders, die positief-kritisch de gang van zaken op het Cambreur College volgt in het belang van alle leerlingen en ouders/verzorgers.

AGENDA

Start CSPE tot en met 8 juli Eind datum: 08 jul
Read More
rapportvergaderingen, leerlingen vrij
Read More
08.00 uitslag centraal examen 2de tijdvak
Read More

Contact