Ouderraad

 

Wat is de Ouderraad?
Alle ouders die één of meer kinderen op het Cambreur College hebben, zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging heeft een bestuur. Dat bestuur heet de ouderraad. Momenteel bestaat de ouderraad uit tien ouders van leerlingen verdeeld over de verschillende leergangen.

Wat is ons doel?
Ons doel is om bij te dragen aan een optimale samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. Zodat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. We behartigen de belangen van ouders en leerlingen en denken mee met het beleid en de ontwikkelingen binnen de school.

Hoe doen we dat?
De Ouderraad vergadert een keer per maand. Bij deze vergadering is ook altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Tijdens zo’n vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde zoals actuele ontwikkelingen, educatieve en buitenschoolse activiteiten, die zowel door de ouders als de schoolleiding worden ingebracht. We vergaderen in een open en gezellige sfeer.

Wat doet de Ouderraad nog meer?
We organiseren verschillende activiteiten voor zowel leerlingen als ouders. Ik noem hier enkele voorbeelden:

 • Filmavond voor de leerlingen uit het eerste jaar.
 • Jaarlijkse griezeltocht voor de tweedejaars.
 • Als afscheid het jaarboek voor alle geslaagden.
 • Een keer per jaar een algemene ouderavond. Op deze avond vragen we een gastspreker een interessant en actueel thema te presenteren zoals Drugs en alcohol, Kinderen en internet, (Cyber)pesten of Omgaan met je puber.

De volgende mensen zitten er momenteel in:

 • Joyce van Loon (voorzitter)
 • Inge Aarden-Stofbergen
 • Elke van Boxtel
 • Kyra Derks
 • Bas Driesprong
 • Staf Fransen
 • Irma Grunwald
 • Bart Jansen
 • Eline Vermaat
 • Natasja Versteege

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de ouderraad, heb je ideeën/tips voor de activiteiten of heb je een vraag, dan kun je mailen naar: ouderraad@cambreurcollege.nl

 

 

 

De ouderraad is een actieve groep ouders, die positief-kritisch de gang van zaken op het Cambreur College volgt in het belang van alle leerlingen en ouders/verzorgers.