Huiswerkklas

Heb jij behoefte aan extra ondersteuning bij de studie?

Het Cambreur College werkt vanaf schooljaar 2017-2018 samen met Spectrum Brabant, een huiswerkinstituut met verschillende locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt dagelijks huiswerkbegeleiding aan in vaste lokalen. Er wordt gewerkt met een overgangs- en slagingsgarantie (vraag naar de voorwaarden) en met tarieven naar draagkracht voor de lagere inkomens.

En voor de ouders/verzorgers:

Indien u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich aanmelden bij Spectrum Brabant voor een vast aantal middagen per week.

In een intakegesprek met ouders wordt als eerste de hulpvraag geformuleerd. Tijdens de observatieperiode die hierop volgt, wordt op basis van de hulpvraag, de observaties en de input van de leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld door de begeleider.

Het primaire doel van de begeleiding is dat uw zoon of dochter vaardigheden leert om het huiswerk zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de planvaardigheden.

Door begeleiding op maat aan te bieden, krijgt uw zoon of dochter niet alleen een kennisboost, maar ook meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden!

Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum Brabant.

AGENDA

Rondje Nederland havo-5 en vwo-6 Eind datum: 01 okt
Read More
Europese dag … TTO docenten en leerlingen Thavo-3 en Tvwo-3
Read More

Contact