Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket. Dit bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

4.1 Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (teamleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.
De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Voor de volledige informatie kunt u hier de voorwaarden van onze aansprakelijkheidsverzekering raadplegen.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

4.2 Reisverzekering
Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Er is geen annuleringsverzekering. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.
Klik hier voor de polisvoorwaarden.

4.3 Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.
Voor de volledige informatie kunt u hier de voorwaarden van deze schoolongevallenverzekering raadplegen.

4.4 Ontwikkelingen in de schoolverzekeringen 
De verzekeringsmarkt is volop in verandering door maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De consequenties daarvan hebben ook uitwerking op de schoolverzekeringen. Per 1 juli 2022 gaan er wijzigingen plaatsvinden waarvan de inhoud bij het samenstellen van deze schoolgids nog niet bekend zijn. Voor meer informatie kunt u contact met de school op te nemen.

 

 

De school heeft geen annuleringsverzekering. Bij reizen of stages dient een leerling of ouder hier zelf zorg voor te dragen.

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact