Leerjaar 1

Het eerste jaar Cambreur is voor alle leerlingen spannend. De overgang van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs is best groot: nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, nieuwe vakken, werken met een eigen laptop naast leer- en werkboeken, een nieuw gebouw en meestal een langere weg naar school.

Maar van de andere kant: daar ben je na acht jaar basisschool ook aan toe.

Het eerste jaar Cambreurhavo is ook gewoon leuk met allerlei activiteiten speciaal voor brugklasleerlingen: in de eerste schoolweek elke dag een mentoruur om elkaar te leren kennen, een Europaweek rondom de thema’s duurzaamheid, vluchtelingen, cultuur en taal.

Het brugklasjaar is een jaar oriënteren. Je zit in een homogene klas. Dat kan een dakpanklas havo/vwo zijn, waarin bijvoorbeeld mogelijke havo- en mogelijke vwo-leerlingen bij elkaar geplaatst worden, die vervolgens een jaar de kans krijgen om te laten zien, welke opleiding geschikt is voor hen. Dat kan ook een havoklas zijn met uitsluitend potentiële havoleerlingen. Na een jaar willen we helder hebben, wat jij kunt en wat jij wil. De docenten bepalen in samenspraak met mentor en afdelingsleider in welke afdeling je in leerjaar 2 geplaatst wordt.

In de brugklas krijg je bijna alle vakken: wiskunde, Nederlands, Engels, aardrijkskunde, maar ook muziek en levensbeschouwing. Sport wordt gegeven in de gymzaal, is het weer geschikt om naar buiten te gaan, dan loop je in draf naar de sportvelden achter het hoofdgebouw.

Opvallend snel zijn de groep-achters gewend aan de “grote school”. Aan ieder uur een andere docent een ander lokaal en een ander vak. Iedere dag huiswerk went minder snel, maar hoort er wel bij.

MEER OVER HAVO

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact