Leerjaar 1

Het eerste jaar Cambreur is voor alle leerlingen spannend. De overgang van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs is best groot: nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, nieuwe vakken, werken met een eigen laptop naast leer- en werkboeken, een nieuw gebouw en meestal een langere weg naar school. Maar daar zijn ze echt aan toe!

Het eerste jaar Cambreur-havo is ook gewoon leuk met allerlei activiteiten speciaal voor brugklasleerlingen: in de eerste schoolweek elke dag een mentoruur om elkaar te leren kennen, een Europaweek rondom de thema’s duurzaamheid, vluchtelingen, cultuur en taal.

Het brugklasjaar is een jaar oriënteren. De leerlingen zitten in homogene klassen. Dat kan een dakpanklas havo/vwo zijn, waarin bijvoorbeeld mogelijke havo- en mogelijke vwo-leerlingen bij elkaar geplaatst worden, die vervolgens een jaar tijd de kans krijgen om te laten zien, welke opleiding geschikt is voor hen. Dat kan ook een havoklas zijn met uitsluitend potentiële havoleerlingen. Na een jaar willen we helder hebben, wat een kind kan en wil. De docenten bepalen in samenspraak met mentor en afdelingsleider in welke afdeling de leerling in leerjaar 2 geplaatst wordt.

In de brugklas krijgen de leerlingen bijna alle vakken: wiskunde, Nederlands, Engels, aardrijkskunde, maar ook muziek en levensbeschouwing, digiwijs en studielessen. Sport wordt gegeven in de gymzaal, is het weer geschikt om naar buiten te gaan, dan lopen ze in draf naar de sportvelden achter het hoofdgebouw.

Opvallend snel zijn de groep-achters gewend aan de “grote school”. Aan ieder uur een andere docent een ander lokaal en een ander vak. Iedere dag huiswerk went minder snel, maar hoort er wel bij.