Leerjaar 1

Het eerste jaar Cambreur is voor alle leerlingen spannend. De overgang van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs is best groot: nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, nieuwe vakken, werken met een eigen laptop naast leer- en werkboeken, een nieuw gebouw en meestal een langere weg naar school.

Maar van de andere kant: daar ben je na acht jaar basisschool ook aan toe.

Het eerste jaar Cambreurhavo is ook gewoon leuk met allerlei activiteiten speciaal voor brugklasleerlingen: in de eerste schoolweek een introprogramma om elkaar te leren kennen en diverse activiteiten in de breakweken.

In de brugklas krijg je bijna alle vakken: wiskunde, Nederlands, Engels, aardrijkskunde, maar ook muziek en levensbeschouwing. Sport wordt gegeven in de gymzaal, is het weer geschikt om naar buiten te gaan, dan loop je in draf naar de sportvelden achter het hoofdgebouw.

Opvallend snel zijn de groep-achters gewend aan de “grote school”. Aan ieder uur een andere docent een ander lokaal en een ander vak. Iedere dag huiswerk went minder snel, maar hoort er wel bij.

MEER OVER HAVO

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact