Overgangsnormen / Overgangsprocedures

In Nederland kennen we een landelijk geldende slaag-zakregeling. Hiervan afgeleid is onze regeling per leerjaar om leerlingen te kunnen bevorderen naar een volgend leerjaar. De slaag-zakregeling is de laatste jaren steeds strenger geworden. Zo hebben de vakken Nederlands, Engels en wiskunde meer gewicht gekregen en worden leerlingen gestimuleerd om hogere cijfers te halen. Goed presteren, met mooie cijfers overgaan of slagen, dat is het streven. Voor die leerlingen die dit kunnen en ook doen is het mogelijk om een Cum Laude certificaat te behalen. De voorwaarden zijn in dit document opgenomen.

We hebben de overgangsregeling, de regeling die aangeeft wanneer een leerling bevorderd kan worden en wanneer niet, per afdeling uitgeschreven. Deze is te vinden door hieronder door te klikken:

MEER

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact