Het decanaat

Een decaan is een medewerker die je helpt bij het maken van keuzes. In het eerste of tweede jaar op het Cambreur moet je al gaan nadenken over wat je later wil gaan doen. Denk je aan een studie? Heb je al een bepaald beroep in gedachten? Waar liggen jouw talenten? Wat kun je goed?

In het tweede of derde jaar op het Cambreur moet je al een bepaalde richting kiezen, ga je je specialiseren. En je blijft nadenken over vervolgstudie en eventueel beroep. Want in het examenjaar moet je besluiten wat je na je Cambreurtijd wil gaan doen.

Decanen helpen jou daarbij en betrekken ook je ouders bij deze soms lastige keuzes.

Het Cambreur heeft vier decanen:
Mevrouw Zehra Cemrek – decaan voorbereidend mbo
Mevrouw Liesbeth Romme – decaan mavo
De heer Piet Robben – decaan (T)havo
Mevrouw Marie-José Koot – decaan (T)vwo

De decanen vmbo bb/kb zijn te vinden in gebouw B. De mavodecaan en de decanen havo en vwo zijn te vinden op de tweede verdieping van gebouw A.

En wat doet de decaan nu concreet?
• adviseert bij de keuze van profiel of sector.
• adviseert bij de vervolgstudie of beroepskeuze.
• begeleidt bij Loopbaanoriëntatie Onderwijs en Beroep (LOB), via Praktische Sector Oriëntatie (PSO) dienstverlening en producten, Havisten Competent (HaCo) of pakketlessen, afhankelijk van de schoolsoort.
• heeft gesprekken met leerlingen en ouders omtrent de keuzes.
• verzorgt algemene informatieavonden.
• organiseert de Studie- en BeroepenVoorlichting voor vmbo-, mavo- en havoleerlingen.
• organiseert de Infomiddag te Breda voor havo- en vwo-leerlingen.
• organiseert excursies naar bedrijven en meeloopdagen in het vervolgonderwijs.
• onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs.
• is een vraagbaak voor leerlingen.

 

 

Decanen begeleiden de keuzes van alle leerlingen.

MEER

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact