Veilig Honk – veilig op weg van huis naar het Cambreur en weer terug

Het Cambreur College is een school waar de leerlingen vanuit Dongen, maar juist ook van daarbuiten komen. De schoolgaande jeugd komt meestal op de fiets naar school. Juist zij, onze kinderen, hebben recht op een veilige route van huis naar school en terug.  Dat vinden wij, dat vindt ook de gemeente Dongen.

Onderweg kan een leerling soms hulp gebruiken, omdat de band lek is of om andere redenen. Daarom is er Veilig Honk. Veilig Honk biedt scholieren maar ook andere passanten een plaats waar ze letterlijk kunnen aankloppen voor hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het zelf plakken van een band, een telefoontje naar huis of een pleister bij een schaafwond.

Langs veelvuldig gebruikte fietsroutes richting het Cambreur College heeft de school en de gemeente Dongen bewoners bereid gevonden om op vrijwillige basis fietsers te helpen als dat nodig is. Onze vrijwilligers zijn zichtbaar doordat ze een bord van Veilig Honk in de voortuin of achter het voorraam hebben staan. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat je als leerling, bij bijzondere voorvallen mag aanbellen voor hulp op weg naar en van school.

Zo weet een scholier dus waar hij hulp kan krijgen.

De vrijwilligers van Veilig Honk zijn vanzelfsprekend van onbesproken gedrag.

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact