Breakweken

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer 10 werkweken. Negen weken volgen we daarin het gewone lesrooster, dat tijdens deze weken alleen in uitzonderlijke gevallen gewijzigd wordt. Negen weken dus krijgen de leerlingen de gelegenheid om rustig aan hun studie te werken.

Maar het Cambreur College heeft leerlingen ook buiten de roostergebonden lessen veel te bieden. Daarom wordt er drie keer per jaar een week aangewezen als “breakweek”. Tijdens deze drie weken per jaar worden reizen, bezinningsdagen, excursies en projecten gepland. Het gewone lesrooster wordt alleen gevolgd als er geen andere activiteiten voor de klas of de jaarlaag gepland zijn.

De data van de breakweken in dit schooljaar kunt u vinden in de jaaragenda. Wij raden u ook aan om de agenda in de Accolade goed in de gaten te houden.
Op onze homepagina op de website vindt u de agenda in het rode kader.

 

Activiteiten in de breakweken, roosterrust in de andere weken.