Kosten tweetalig onderwijs

TTO-onderwijs is rijker onderwijs: De leerlingen krijgen meer lessen, zijn regelmatig in het buitenland, doen internationale projecten, gaan naar Engelstalig toneel of spelen zelf toneel, bezoeken musea en nemen deel aan excursies. TTO is een uitdagende opleiding en zeker de moeite waard voor de betere havo- en vwo-leerling. En daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. We vragen de ouders daarvoor per jaar gemiddeld een bedrag van rond € 400,- per jaar. Van dit bedrag worden vervolgens alle TTO-activiteiten betaald. Tevens krijgen de leerlingen door native speakers gastlessen aangeboden. Internationale aspecten komen aan de orde in het vak Global Studies. Zowel in leerjaar 3 of 4 als in het examenjaar nemen de leerlingen deel aan een extern examen, waar examengelden voor betaald moeten worden. Maar ook reizen, uitwisselingen en (een deel van) de internationale stage worden van de TTO-bijdrage betaald.

Daarnaast nemen de leerlingen natuurlijk ook deel aan algemene schoolactiviteiten en kunnen er excursies georganiseerd worden door de in het Nederlands gegeven vakken. Deze kosten zijn niet in het TTO-bedrag inbegrepen.

Ieder jaar krijgen de ouders tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar een overzicht van de kosten die voor TTO gemaakt worden: een begroting en een verantwoording dus tegelijkertijd.

Vanaf 2019-2020 worden de kosten voor lessen en lesmateriaal door de school betaald. Daarom is het oorspronkelijke bedrag (€ 450,- in de onderbouw, € 550,- in de bovenbouw) verlaagd.

Eveneens wordt de TTO-bijdrage vanaf 2019-2020 losgekoppeld van het bedrag voor de TTO-reizen en uitwisselingen. Dit systeem groeit de school in vanaf 2019-2020. Voor de leerlingen in de bovenbouw geldt nog de oude situatie, zie het overzicht hieronder.

De T-havo- en T-vwo-kostenoverzichten voor leerjaar 2021-2022 staan hieronder:

Het T-vwo-kostenoverzicht voor leerjaar 1, 2 en 3 vindt u hier.
Het T-havo-kostenoverzicht voor leerjaar 1, 2 en 3 vindt u hier.

Het T-vwo-kostenoverzicht voor leerjaar 4 en hoger vindt u hier.
Het T-havo-kostenoverzicht voor leerjaar 4 en hoger vindt u hier.

Voor een talentvolle leerling die tweetalig onderwijs wil volgen, maar voor wie het financieel niet mogelijk is, zoeken we een oplossing. Geldt dit voor uw kind, dan verzoeken we u om contact op te nemen met de heer Hermans, rhermans@cambreurcollege.nl.

De TTO-bijdrage is eveneens een vrijwillige ouderbijdrage, waar ouders en kind bewust voor kiezen.

Iedere extra euro is het meer dan waard.

MEER OVER TWEETALIG HAVO EN VWO

AGENDA

Rondje Nederland havo-5 en vwo-6 Eind datum: 01 okt
Read More
Europese dag … TTO docenten en leerlingen Thavo-3 en Tvwo-3
Read More

Contact