Bijles: Leerlingen-helpen-leerlingen of TopTutors

Leerlingen-helpen-leerlingen

Als je vastloopt bij een bepaald vak moet je natuurlijk naar je docent stappen. Ook de hulp van een medeleerling uit jouw klas is een optie. Heb je echter meer hulp nodig, dan kun je die ook via school krijgen. En wel met “leerlingen-helpen- leerlingen”.

Leerlingen vanaf leerjaar 3 kunnen zich opgeven als lentor voor bepaalde vakken. Hun gegevens worden verzameld door het secretariaat. Mochten jij of je ouders het wenselijk vinden, dat je een aantal weken of langer bijles krijgt voor een bepaald vak, dan neem je contact op met Renate Siemons (secretariaat@cambreurcollege.nl). Zij geeft een of twee namen door met eveneens een telefoonnummer of e-mailadres. Vervolgens nemen je ouders contact op en regelen met de lentor wanneer, hoe vaak en waar de bijles plaatsvindt. De school bemiddelt dus alleen en stelt de financiële kaders vast: € 7,50 per uur.

Dit systeem werkt en heeft voor beide partijen voordelen:

  • de leerling krijgt bijles van iemand die de stof zelf heeft gehad, de school kent, vaak ook de docent kent en de eisen kent waaraan de leerling moet voldoen.
  • de bijles is betrekkelijk goedkoop en laagdrempelig en dicht bij huis te vinden.
  • de lentor leert zelf veel, zowel in de beheersing van de stof als in de kunst van het overbrengen en krijgt hiervoor een vergoeding.

Het is wel zaak, dat je tijdig aan de bel trekt.

TopTutors BV

Leerlingen in de bovenbouw kunnen vaak onvoldoende ondersteuning van medeleerlingen krijgen. Daarom gaan wij in zee met TopTutors BV, een instantie die oud-leerlingen benadert om bijles te geven op hun oude school. Met name Socratesleerlingen komen hiervoor in aanmerking. TopTutors BV zoekt geschikte studenten, leidt deze op en bemiddelt. TopTutors BV is hiermee één van de voordeligste partijen van Nederland, hoewel het tarief hoger ligt dan leerling-helpenleerlingensysteem. Bijlessen kosten €19,50 per klokuur en daarnaast betaalt u een eenmalige bijdrage van €15,00 aan inschrijfgeld per schooljaar, zonder daarbij vast te zitten aan minimale afnames.

Leerlingen-helpen-leerlingen: een effectief bijlessysteem voor en door leerlingen.

 

https://toptutors.nl/ik-wil-bijles/cambreur-college/

 

MEER

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact