Cambreur College is gezond!
Cambreur College heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Cambreur College zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het Cambreur is trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo streeft het Cambreur College voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en Bewegen. Dit doordat het Cambreur College ruim in zijn lichamelijke opvoedingsuren zit. Daarnaast veel sportieve activiteiten en ondersteuningsaanbod op bewegen en gezondheid aanbied. Waardoor hopelijke onze leerlingen zich nog beter gaan voelen op zowel vitaal als mentaal vlak.
Wij zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Alcohol- en rookbeleid
Het Cambreur College is een rookvrije en een alcoholvrije school. Dat betekent, dat er geen alcohol geschonken wordt door de school bij leerlingactiviteiten. Op en rondom het schoolterrein wordt er niet gerookt, noch in de gebouwen, noch op het schoolplein.

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact