Ondersteuningsteam

Heb je (tijdelijk) wat meer ondersteuning nodig, dan kun je terecht bij een ondersteuningscoördinator, afgekort oco. Iedere afdeling heeft zijn eigen oco.

Vmbo: Ellen Bogaarts
Mavo: Jack Wisse
Havo: Monique Wiaterek
Vwo: Dianne Rijnen

Zij weten wat we als Cambreur aan ondersteuning kunnen doen, stimuleren nieuwe ontwikkelingen en zijn op de hoogte van wat externe hulpinstanties te bieden hebben. Deze vier oco’s zijn lid van het ondersteuningsteam. Hierin zitten ook twee counselors en een schoolmaatschappelijk werker, in de persoon van Marieke Vromans.

Een counselor is hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Een counselor is er speciaal voor jou als leerling. Hij begeleidt leerlingen die door een mentor en een afdelingsleider niet opgevangen kunnen worden. Je kunt hem of haar zelf benaderen, maar dat kan jouw mentor of afdelingsleider ook doen.

Wie zijn die counselors?

• Nienke Ottevanger (met name voor vmbo en mavo)
• Hans van der Heide (met name voor havo en vwo)

Mocht je behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon van buiten school, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van het Hanze College. Zijn naam is Joost Poppelaars. Via het secretariaat is zijn e-mailadres op te vragen.

Schoolmaatschappelijk werk
Marieke Vromans is schoolmaatschappelijk werker. Zij helpt ons om in te schatten welke hulp het beste bij jou zou kunnen passen. En wij op onze beurt verwijzen leerlingen naar haar toe. Mevrouw Vromans maakt in schooltijd een afspraak met je, uiteraard als je dit zelf ook wenst. Doordat deze hulp op school aangeboden kan worden is de stap veel kleiner en zeker minder bedreigend. We hopen daarmee leerlingen adequaat en snel te kunnen helpen, waardoor erger voorkomen kan worden.

Externe hulpverleners
Het ondersteuningsteam en de schoolleiding hebben regelmatig contact met hulpverleners buiten de school. Wij vinden het belangrijk om binnen de diverse instanties een aanspreekpunt te hebben, mensen die we persoonlijk kennen, die we kunnen bellen of e-mailen als we vragen hebben of die gewoon op school komen om zaken met ons te bespreken. Je moet daarbij denken aan de leerplichtambtenaar, Randy Seelen, schoolarts, een medewerker van de GGZ en een van de wijkagenten. Zij zijn ook allen bereid om op school een afspraak met een leerling te maken.

Niet alleen de school, ook de gemeente is verantwoordelijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren. Daarom werken we intensief samen met de gemeente, het Sociaal Team Dongen en externe zorgaanbieders.

Jij en je ouders/verzorgers kunnen van ons verwachten dat wij goede begeleiding en ondersteuning bieden. Maar jouw ouders/verzorgers hebben zelf uiteraard ook een grote verantwoordelijkheid. Het is goed om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken om teleurstellingen te voorkomen.

Contactgegevens GGD Midden-Brabant Afdeling jeugdgezondheidszorg:
Telefoon receptie GGD: 013-4643911

GGZ Midden-Brabant (bij psychische problemen en alleen te bereiken via huisarts of counselors)
Instituut Maatschappelijk Werk:
Telefoon receptie IMW: 013-5952710

Kinder- en jeugdtelefoon
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.gezondheidsplein.nl/

 

Via de Accolade houden wij u op de hoogte van het trainingsaanbod.

MEER

AGENDA

Contact