Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

De ondersteuning voor onze leerlingen op sociaal-emotioneel gebied wordt gecoördineerd door Dianne Rijnen, Ellen Bogaarts, Monique Wiaterek en Jack Wisse, de ondersteuningscoördinatoren. Zij weten wat de school kan, stimuleren nieuwe ontwikkelingen en zijn op de hoogte van wat externe hulpinstanties te bieden hebben. Zij overleggen met ondersteuningscoördinatoren in de regio Tilburg. Zij zetten samen met de mevrouw Van der Weele, directielid belast met de portefeuille ondersteuning, de lijnen op dit gebied uit. Dianne Rijnen leidt en begeleidt het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinatoren en een aantal counselors. Schoolmaatschappelijk werk, in de persoon van Marieke Vromans, is vast verbonden aan het ondersteuningsteam.

Een counselor is hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Een counselor is er speciaal voor leerlingen. Hij begeleidt leerlingen die door een mentor en een afdelingsleider niet opgevangen kunnen worden. Hij wordt benaderd door de leerling zelf, door de mentor of de afdelingsleider. Samen met de andere vertrouwenspersonen bespreekt de counselor welke weg het beste bewandeld kan worden om de leerling te helpen en zo zijn werk op school op een goede manier mogelijk te maken.

Wie zijn die counselors?

• Nienke Ottevanger (met name voor vmbo en mavo)
• Hans van der Heide (met name voor havo en vwo)

Mocht een leerling behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon van buiten school, dan kan hij/zij terecht bij een vertrouwenspersoon van het Hanze College. Zijn naam is Joost Poppelaars. Via het secretariaat is zijn e-mailadres op te vragen.

Schoolmaatschappelijk werk

Marieke Vromans is schoolmaatschappelijk werker. Zij helpt ons om in te schatten welke hulp het beste bij een leerling zou kunnen passen. En wij op onze beurt verwijzen leerlingen naar haar toe. Mevrouw Vromans maakt in schooltijd een afspraak met deze leerlingen, uiteraard als zij dit zelf ook wensen. Doordat deze hulp op school aangeboden kan worden is de stap veel kleiner en zeker minder bedreigend. We hopen daarmee leerlingen adequaat en snel te kunnen helpen, waardoor erger voorkomen kan worden.

Externe hulpverleners

Het ondersteuningsteam en de schoolleiding hebben regelmatig contact met hulpverleners buiten de school. Wij vinden het belangrijk om binnen de diverse instanties een aanspreekpunt te hebben, mensen die we persoonlijk kennen, die we kunnen bellen of e-mailen als we vragen hebben of die gewoon op school komen om zaken met ons te bespreken. U moet daarbij denken aan de leerplichtambtenaar, Randy Seelen, schoolarts, een medewerker van de GGZ en een van de wijkagenten. Zij zijn ook allen bereid om op school een afspraak met een leerling te maken.

Niet alleen de school, ook de gemeente is verantwoordelijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren. Daarom werken we intensief samen met de gemeente, het Sociaal Team Dongen en externe zorgaanbieders. Het ondersteuningsteam kan, wanneer dat nodig is, advies geven over passende hulpverlening.
U kunt van ons verwachten dat wij goede begeleiding en zorg bieden, maar u moet zich ook realiseren dat u als ouder zelf uiteraard ook een grote verantwoordelijkheid heeft. Door verwachtingen realistisch te maken proberen we teleurstellingen te voorkomen.

Contactgegevens
GGD Midden-Brabant
Afdeling jeugdgezondheidszorg:
Telefoon receptie GGD: 013-4643911
GGZ Midden-Brabant
(bij psychische problemen en alleen te bereiken via huisarts of counselors)
Instituut Maatschappelijk Werk:
Telefoon receptie IMW: 013-5952710
Kinder- en jeugdtelefoon
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.gezondheidsplein.nl/

Trainingen

BOF-training voor brugklassers
Faalangst komt veel voor. Leerlingen met faalangst behalen lagere prestaties dan ze eigenlijk kunnen. Bovendien voelen kinderen met faalangst zich gemakkelijk gespannen, niet op hun gemak. In de faalangsttraining voor brugklassers proberen we de leerlingen inzicht te geven hoe faalangst ontstaat. En vooral hoe je ermee om kunt gaan. De cursus bestaat uit 10 tot 12 lessen van 50 minuten. De cursus lost de faalangst niet helemaal op. Wel weten leerlingen hoe ze ermee om moeten gaan. En ze zien, dat ze niet alleen staan in het overwinnen van hun angst.

Examenvreestraining
We kunnen ieder jaar een trainingsaanbod doen in samenwerking met de gemeente Dongen. Zo willen we dit schooljaar een training “vol vertrouwen je examens in” verzorgen. Deze training is gericht op het verminderen van faalangst en examenvrees.

Via de Accolade houden wij u op de hoogte van het trainingsaanbod.