DAT ER MEER MOGELIJK IS MET MAVO WORDT AL SNEL DUIDELIJK: IN DE BRUGKLAS KIEZEN WE ER BEWUST VOOR OM EEN MH-DAKPANKLAS ONDERDEEL VAN DE MAVO TE LATEN ZIJN.

Mavo

In de oranje vleugel van het hoofdgebouw staat afdelingsleider Jordi Reijnders aan het roer van het mavoteam. Mavoleerlingen zijn prima in staat om theoretische kennis op te nemen, maar vinden het ook prettig om kennis in de praktijk toe te passen. Overal in ons onderwijs komt deze combinatie  terug: van actieve werkvormen bij de theoretische vakken tot praktijkopdrachten bij Dienstverlening & Producten in de onderbouw en voorbereiding op de praktische domeinen in de bovenbouw.

Op de mavo hebben alle leerlingen een coach. Samen met de coach reflecteren zij op zichzelf en stellen doelen voor korte en lange termijn.

Dat er meer mogelijk is met mavo wordt al snel duidelijk: in de brugklas kiezen we er bewust voor om een mh-dakpanklas onderdeel van de mavo te laten zijn. De lessen zijn op mavo/havoniveau, maar de toetsen op mavoniveau. Op die manier is een gemiddelde van een 7,5 realistisch voor leerlingen die willen opstromen naar de havo. In de praktijkgerichte bovenbouw worden leerlingen niet alleen perfect voorbereid op het mbo, maar krijgen ze ook de mogelijkheid om na het behalen van een extra theorie-examen door te stromen naar de havo.

AGENDA

vmbo-3/mavo-3 Oriëntatie op techniek met ondersteuning van defensie
Read More
Stage vmbo-4 Eind datum: 03 feb
Read More

Contact