Leerlingen

Welkom op de leerlingenpagina van het Cambreur College.

Op deze pagina’s vind je allerlei zaken die jullie aangaan zoals het leerlingenstatuut, onze huisregels, maar ook overgangsnormen en niet onbelangrijk de slaag-zakregeling. Voor het overzicht van afdelingsleiders en mentoren moet je zoeken onder het kopje “organisatie”.

Alles over reizen, excursies, stages en uitwisselingen vind je bij je eigen afdeling.

De stem van de leerling is voor ons belangrijk: in medezeggenschapsraad en in de leerlingenvereniging CIA, maar ook in de klankbordgroepen zitten we met leerlingen om de tafel. Op deze manier hebben leerlingen invloed op ons beleid.

De medezeggenschapsraad is een bovenschools orgaan. Dat betekent, dat de vertegenwoordigers van het Hanze College en van het Cambreur College hierin samen vergaderen. Meer over de samenstelling van de raad vind je elders op de website

Als Cambreur hebben we vijf kernwaarden: Samen, Thuis, Groei, Ambitie en Eigenaarschap. Deze kernwaarden hebben invloed op hoe docenten en afdelingsleiders werken, maar ook wat we van een Cambreuriaan verwachten. In twee sessies hebben we met leerlingen over de kernwaarden gesproken. Zij herkenden onze school hierin en hebben een aantal gedragsindicatoren bepaald die voor leerlingen passend zijn bij deze kernwaarden. Deze vind je hier.

De mening van de leerling telt op het Cambreur College. Dus laat je stem op de juiste manier horen.

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More

Contact