BYOD: Bring Your Own Device

In schooljaar 2018 is leerjaar 1 gestart met een eigen laptop. The Rent Company verzorgt net als op meerdere OMO-scholen de bestelling en uitlevering van de laptops die met een stevige beschermhoes geleverd worden. Deze organisatie levert service, zorgt voor kleine reparaties, voor een vervangende laptop als dat nodig mocht zijn en een medewerker van The Rent Company is wekelijks op school om assistentie te verlenen.

Waarom kiest het Cambreur voor een eigen device voor leerlingen?
Hiervoor zijn diverse redenen.

Enerzijds vinden we het van wezenlijk belang dat onze leerlingen in een steeds digitalere wereld hun mannetje kunnen staan. Ze moeten zowel taalvaardig als digitaal vaardig zijn als ze hun middelbare schooltijd hebben afgerond.

Ten tweede bieden het internet en de vele digitale methodes een enorme kans om meer in te spelen om de verschillende manieren van leren: gepersonaliseerd leren met een mooi woord.
Gepersonaliseerd leren is een paraplubegrip. Hiermee wordt bedoeld dat de leerling centraal staat en scholen in hun onderwijs aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen, al dan niet met behulp van ict. De school faciliteert de leerling zo goed mogelijk in zijn eigen leerproces door het verzorgen van onderwijs dat past bij het niveau en de talenten van de leerling.

Concreet houdt dit in dat een leerling die meer oefenmateriaal of uitleg wenst volop gebruik kan maken van herhalingsopgaven, van filmpjes die de stof nog een keer op een andere manier visueel maken of van uitleg door andere vakdocenten. Een leerling die de stof begrijpt en meer uitdaging zoekt, kan in een hoger tempo de basisstof doorwerken en op zoek gaan naar verdieping.

Dat dit zowel voor leerlingen als voor docenten een verandering van hun manier van werken betekent moge duidelijk zijn.

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More

Contact