Identiteit

Leren inspireren

Kwadrant Scholengroep is een schakel in een lange Brabantse katholieke onderwijstraditie waarin betrokkenheid op de ander, dichtbij en ver weg, centraal staat. Hier ontwikkelen leerlingen zich tot zelfbewuste, sociale mensen met een open blik. Zij leggen de basis voor een bloeiende, respectvolle samenleving.

Het mooie van onderwijs en opvoeding is dat je dagelijks met jonge mensen optrekt. Zij dwingen je je hier en nu te verhouden tot wat diegene of datgene die je tegenkomt, van je vraagt. De Franse filosoof Emmanuel Levinas verwoordt dit als volgt: plicht is wat je ziet in de ogen van de ander. Precies in dat moment, in die ervaring, kom je ook jezelf tegen omdat wie of wat wat je tegenkomt, iets van jou vraagt. Dat vraagt om individuele reflectie én om de collectieve dialoog in de school over wat ons te doen staat. Een school is bij uitstek een leefgemeenschap waarin we oefenen om samen te leven vanuit het gezonde besef dat je elkaar nodig hebt. Dit besef inspireert ons onderwijs.

Die inspiratie willen we ruimte geven. Het bijzondere van onderwijs is dat leerlingen iets gegeven wordt. We proberen leerlingen in beweging te krijgen in de hoop dat ze met wat wij hen geven, aangespoord en daarmee aangevuurd worden. Het gaat niet om het vullen van een emmer maar om het ontsteken van een vuur (W.B. Yeats). In ons onderwijs richten we de aandacht van de leerling via ons curriculum en onze didactiek. We maken de leerling wegwijs en doen dat met een open gebaar, als een uitnodiging aan de leerling om de aandacht ergens op te richten, om zich tot iets te verhouden. In het open gebaar toont zich de kracht van het onderwijs omdat het anticipeert op dat de leerling het zelf doet.

Inspiratie gebeurt in de relatie, in de gewone ontmoeting met de ander. Levinas noemt dit kleine goedheid. Dit is volgens Levinas het meest menselijke in de mens. Vanuit deze basis hebben het Hanze College en het Cambreur College hun eigen profiel waarmee zij zich als school naar ouders, leerlingen en basisscholen herkenbaar kunnen afficheren en manifesteren.

Cambreur College: ruimte voor jou

Het motto ‘ruimte voor jou’ en de kernwaarden Samen, Thuis, Ambitie, Groei en Eigenaarschap (stage) vormen de basis van het onderwijs op het Cambreur College. In de oorspronkelijke betekenis is stage (in het Engels: podium) een plek waar je staat om te oefenen. Het Cambreur College biedt een podium om te ontwikkelen, oefenen en leren, met en van elkaar. Een podium waar je vrij kunt denken, op een solide basis van kennis, in een veilige omgeving. Het onderwijs is gestoeld op de pedagogische relatie en de kracht van samenwerking. Het Cambreur College is een ontmoetingsplek waar je leert om je te verhouden tot anderen. Waar besluiten tot stand komen met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Waar vrijmoedig wordt gesproken en openhartig wordt geluisterd, waar we in plaats van te oordelen ons dingen afvragen. Waar we de verschillen niet wegpoetsen, maar juist onderzoeken. De school vormt samen met de omgeving – dichtbij en veraf – een leergemeenschap voor continue ontwikkeling, afgestemd op de specifieke behoeften van individuele leerlingen.

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact