Identiteit

Het Cambreur College is een rooms-katholieke scholengemeenschap. De school en haar illustere voorlopers zijn geworteld in een lange katholieke onderwijstraditie in Noord-Brabant. De school erkent deze traditie en wil daar ook naar handelen.

We gaan uit van een optimistische mensvisie. In onze vorming kiezen we als basis het vertrouwen in het goede van de mens. We verzorgen onderwijs voor de mens, voor iedere mens en voor de gehele mens. Dat betekent dat we iedere leerling welkom heten en aandacht hebben voor hoofd, hart en handen.

Wij willen leerlingen de kunst van het leven leren. Mens-zijn krijgt vorm in de ontmoeting met de ander/Ander. Hierin ontwikkelt de mens zich van individu tot persoon. Betrokken op elkaar. Om als zorgzame en democratische burgers te kunnen participeren in de hedendaagse en toekomstige samenleving is het van belang hierover kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Een belangrijke inspiratiebron zijn de evangelies over het leven van Jezus van Nazareth. Wij stimuleren onze leerlingen actief kennis te maken met andere culturen en religies. Respect, tolerantie en naastenliefde moet je vooral doen. Als school zoeken we naar vormen om onze identiteit gestalte te geven. Dat doen we in ons pedagogisch klimaat, door onze lessen levensbeschouwing, de bezinningsdagen, door vieringen, rouwondersteuning, de jaarlijkse aandacht voor onze overleden collega’s en leerlingen en het onderhouden van contacten met de nabestaanden. Identiteit maak je zichtbaar door het voor te leven, maar ook door een kruisbeeld, een kerststal, een paaskaars of een herdenkingsnis.

U kunt hier de documenten van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs lezen over goed onderwijs, goed mens zijn, goed leven en goed handelen.

 

MEER

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More

Contact