Voorbereidend mbo (met lwoo)

Het voorbereidend mbo (vmbo) op gebouw B van het Cambreur College, is een kleine school binnen een grotere scholengemeenschap. Gebouw B heeft een eigen docententeam dat zeer hecht en enthousiast is en er zitten rond de 250 leerlingen op het gebouw. Marloes Luijten is de afdelingsleider. Iedereen kent iedereen. Hier is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is. Dat merk je dan ook meteen aan de goede sfeer. De leerlingen gaan op een goede manier met elkaar om en de docenten werken met plezier samen met deze leerlingen. Via de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg behalen de leerlingen via een praktische leerweg hun doelen en uiteindelijk hun diploma.

Tijdens de opleiding is er veel ruimte voor de praktijk. Dit geldt zowel voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) als voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4). Er wordt bovendien heel veel aan sport gedaan:  minimaal 4 uur per week in de onderbouw en voor leerlingen die dat willen, organiseren we door het jaar heen het gratis sportprogramma “Fit & Fun”.

Vanaf leerjaar 3 bestaat meer dan de helft van alle vakken uit praktijkvakken. Leren door doen is het motto en vervolgens trots zijn op datgene wat je geleerd en gemaakt hebt. Je leert jezelf goed te presenteren, professioneel samen te werken, effectief te plannen en je bewust te zijn waarom je dingen op een bepaalde manier doet. Regelmatig komen bedrijven en instellingen bij ons op bezoek voor een lunch en voor het bijwonen van presentaties, waarbij onze leerlingen zich als echte gastheren en gastvrouwen opstellen. Ook organiseren we verwendagen voor ouderen en activiteiten voor kinderen. Allerlei doelgroepen binnen onze regio zijn welkom voor zo’n arrangement. Bovendien gaan we ook graag naar bedrijven en instellingen toe als zij hulp kunnen gebruiken bij recepties of tijdens feestelijke bijeenkomsten.

Niet in de laatste plaats zijn wij inzetbaar bij sportdagen en organiseren we sportieve workshops voor basisscholen. Leerlingen die in de bovenbouw voor “Service, welzijn en sport” kiezen als keuzeprofiel worden hierbij ingezet. Alle vaardigheden die ze binnenschools leren brengen we graag in de praktijk.

Het voorbereidend mbo bereidt je dus letterlijk voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Onze leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg stromen door naar het mbo niveau 2 en de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg stromen door naar niveau 3 of 4, waar ze vaak hun mavocollega’s weer tegenkomen.

 

 

 

 

Voorbereidend mbo, een meer praktische opleiding, die voor veel leerlingen precies de juiste keuze is.