Academische opleidingsschool

OidS op het Cambreur College

Lerarenopleidingen zijn er al heel lang; Opleiden in de School (OidS) is echter iets nieuws. Het is sterk in opkomst en zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Simpelweg omdat het werkt! De kracht van OidS zit in de continue wisselwerking tussen praktijk, theorie en persoonlijke ontwikkeling. Opleidingsexperts van verschillende organisaties en afdelingen werken samen om de beste leeromgeving te bouwen. Het opleidingsinstituut (de hogeschool of universiteit) verzorgt ongeveer de helft van het theoretische deel van de opleiding. De andere helft (minimaal 40%) én het praktijkdeel vinden plaats binnen de academische opleidingsschool. Hoe? Via workshops, trainingen, intervisie, noem maar op – altijd door mensen die de praktijk van binnenuit kennen.

Het Cambreur College is een academische opleidingsschool. Wij maken deel uit van de AOS West-Brabant (zie onder). Voor werkplekleren (OidS) kunnen studenten terecht op alle niveaus, van vmbo tot en met vwo. Je wordt altijd begeleid door een team van drie specialisten, een werkplekbegeleider, een schoolopleider en een instituutsopleider. Werkplekleren bij ons op school geeft je zicht op wie jij bent als leraar. We zijn ook een TTO-school. We geven voorrang aan voltijdstudenten in het algemeen en studenten die zich speciaal voorbereiden voor het TTO (bv. BEES traject).

De school bouwt aan een eigen academische onderzoeksagenda voor collega’s. De deskundigheid binnen school wordt daarmee naar een hoger peil gebracht.
Wilt u in contact komen met de schoolopleider op het Cambreur College, dan kunt u de heer Mark van der Wegen mailen: mvdwegen@cambreurcollege.nl. Meer informatie over Opleiden in de School vindt u op de website van de AOS.

N.B. For native speakers interested in an internship at our school, we’ll go the extra mile.

De AOS West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen zes scholengroepen voor voortgezet onderwijs, twee hogescholen en een universiteit. Door die samenwerking kan studenten een rijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan leeromgevingen en –ervaringen worden geboden.

De aangesloten scholengroepen vo zijn:
OMO sg Tongerlo, Roosendaal
Munikkenheidecollege, Etten-Leur
OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o., Bergen op Zoom
Roncalli Scholengemeenschap, Bergen op Zoom
Scholengroep de Langstraat, Waalwijk
Scholengroep Kwadrant, Dongen

Voor de opleidingen in het tweedegraads gebied werkt de AOS West-Brabant samen met:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
Lerarenopleiding van de Hogeschool van Rotterdam (HR)

Voor opleidingen in het eerstegraads gebied wordt samengewerkt met
Universiteit Universitaire lerarenopleiding Tilburg (ULT).

De AOS West–Brabant is een van de vier academische opleidingsscholen binnen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

AGENDA

vmbo-3/mavo-3 Oriëntatie op techniek met ondersteuning van defensie
Read More
Stage vmbo-4 Eind datum: 03 feb
Read More

Contact