Academische opleidingsschool

Werkplekleren op het Cambreur College

Lerarenopleidingen zijn er al heel lang. Het werkplekleren dat op een Opleidingsschool plaats vindt zijn kracht in de continue wisselwerking tussen praktijk, theorie en persoonlijke ontwikkeling. Opleidingsexperts van verschillende organisaties en afdelingen werken samen om de beste leeromgeving te bouwen. Het opleidingsinstituut (de hogeschool of universiteit) verzorgt de vakinhoud en het theoretisch generieke deel van de opleiding. Het praktijkdeel vindt plaats binnen de academische opleidingsschool. Hoe? Via workshops, trainingen, intervisie gedurende contextrijke bijeenkomsten waarin theorie en praktijk samengebracht worden. En altijd door mensen die de praktijk van binnenuit kennen.

Het Cambreur College is een academische opleidingsschool. Wij maken deel uit van de AOS West-Brabant (zie onder). Voor werkplekleren kunnen studenten terecht op alle niveaus, van vmbo tot en met vwo. Je wordt altijd begeleid door een team van drie specialisten, een werkplekbegeleider, een schoolopleider en een instituutsopleider. Werkplekleren bij ons op school geeft je zicht op wie jij bent als leraar. Studenten geven aan door collega’s echt gezien te worden als collega en niet als ‘student’. Je hoort erbij en je wordt gezien. De begeleiding is intensief en persoonlijk.

We zijn ook een TTO-school. We geven voorrang aan voltijdstudenten in het algemeen en studenten die zich speciaal voorbereiden voor het TTO (bv. BEES traject).

For native speakers interested in an internship at our school, we’ll go the extra mile.

De school bouwt aan een eigen academische onderzoeksagenda voor collega’s. De deskundigheid binnen school wordt daarmee naar een hoger peil gebracht.
Wilt u in contact komen met de schoolopleider op het Cambreur College, dan kunt u de heer Mark van der Wegen mailen: mvdwegen@cambreurcollege.nl. Meer informatie over Opleiden in de School vindt u op de website van de AOS.

De AOS West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen zes scholengroepen voor voortgezet onderwijs, twee hogescholen meerdere universiteiten. Door die samenwerking kan studenten een rijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan leeromgevingen en –ervaringen worden geboden met als uitgangspunt te ontdekken wat voor leraar je eigenlijk bent.

De aangesloten scholengroepen vo zijn:
OMO sg Tongerlo, Roosendaal
Munikkenheidecollege, Etten-Leur
OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o., Bergen op Zoom
Roncalli Scholengemeenschap, Bergen op Zoom
Scholengroep de Langstraat, Waalwijk
Scholengroep Kwadrant, Dongen

Voor de opleidingen in het tweedegraads gebied werkt de AOS West-Brabant samen met:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
Lerarenopleiding van de Hogeschool van Rotterdam (HR)

Voor opleidingen in het eerstegraads gebied wordt onder andere samengewerkt met
Universiteit Universitaire lerarenopleiding Tilburg (ULT),  de Radboud Universiteit (RU) en de Eindhoven school of Education (EsoE)

De AOS West–Brabant is een van de vier academische opleidingsscholen binnen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact