Waarom Cambreur?

Het Cambreur College is een school voor basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg (inclusief leerwegondersteuning), mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo. Sterke punten zijn de ondersteuning van bijvoorbeeld dyslectische leerlingen, de kleinschalige organisatie, waarbij leerlingen gekend en gewaardeerd worden en de uitstekende examenresultaten. Op het Cambreur College zijn de kernwaarden THUIS, SAMEN, GROEI, EIGENAARSCHAP en AMBITIE leidend. Leerlingen voelen zich prettig, krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en eigen keuzes te maken en staan stevig in hun schoenen als ze de school met een diploma verlaten.

 

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact