Stages vmbo

Leerwerktraject in de bovenbouw

Als je de basisberoepsgerichte leerweg volgt in de bovenbouw van het vmbo en liever niet teveel met jouw neus in de boeken wilt zitten, is het ook mogelijk om een leerwerktraject te volgen. Als je het leerwerktraject volgt, kan je jouw praktische talent inzetten op school en op stage. Je leert dus binnen- en buitenschools. Je wordt op stage beoordeeld op je vaardigheden en beroepshouding en op school volg je alleen de praktijkvakken en de vakken Nederlands en rekenen.

De schoolweek binnen het leerwerktraject is daarom een perfecte combinatie van theorie en praktijk voor degenen die praktisch meer begaafd zijn. Ook met een diploma behaald binnen het leerwerktraject stroom je in op het MBO niveau 2. Vaak wordt in overleg met jou gezocht naar een stageplaats waaraan jouw voorkeur voor een vervolgstudie binnen het MBO gekoppeld wordt.

Beroepsoriënterende stages in de bovenbouw

Of je nu het profiel zorg en welzijn kiest of dienstverlening en producten, je gaat allemaal stage lopen in de bovenbouw op het vmbo. De stage heeft als doel om je te laten oriënteren op allerlei beroepen zodat je straks beter in staat bent om een vervolgstudie te kiezen op het MBO. In leerjaar 3 loop je op 2 momenten in het schooljaar stage waarbij je in totaal 3 weken buitenschools aan het leren bent. In het 4e leerjaar van het vmbo loop je jouw 3e stage waarbij je 2 weken lang op een bedrijf of instelling mee gaat draaien.

De stages mag je zelf regelen of wij helpen je als school met het zoeken naar een geschikte plek. Aan alle drie de stages zit een beoordeling vast. Belangrijk is dat je op drie verschillende stageplaatsen mee gaat lopen zodat je zoveel mogelijk ervaring op gaat doen. Je wordt beoordeeld op je werkhouding en je inzet in de praktijk en je gaat aan de slag met een opdrachtenboek waarin beroepsoriënterende opdrachten staan. Beide onderdelen worden beoordeeld. Alle stages moeten met een voldoende afgesloten worden om deel te mogen nemen aan het examen. Daarmee maken de stages een wezenlijk deel van de opleiding.

Alle stages moeten met een voldoende afgesloten worden om deel te mogen nemen aan het examen. Daarmee maken de stages een wezenlijk deel uit van de opleiding.

MEER OVER VOORBEREIDEND MBO

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact