Stages Voorbereidend mbo

Leren doe je in de praktijk, daarom beginnen de stages op het voorbereidend mbo al in de onderbouw. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 kunnen een maatschappelijk stage doen: vrijwilligerswerk waar ze niet meer voor krijgen dan een dankjewel. En dat is precies de bedoeling. De leerlingen van leerjaar 3 lopen twee keer stage, een week in december en twee weken in april. De leerlingen van leerjaar 4 lopen een keer stage, namelijk twee weken in oktober. Dit zijn beroepsoriënterende stages, waardoor ze beter een keuze voor een passende vervolgopleiding kunnen maken.

De leerlingen mogen een aantal weken van tevoren aangeven in welke branche of bij welk bedrijf ze stage willen lopen. Sommige leerlingen regelen de stage zelf. Zij geven de info door aan de stagecoördinator die controleert of alles naar behoren geregeld is. Voor andere leerlingen zorgt de stagecoördinator voor een match tussen wat de leerling wil en welk bedrijf daarbij het beste past en beschikbaar is. De leerlingen maken tijdens de stage-opdrachten in een stageboek. Het bedrijf geeft een beoordeling en samen met de uitgewerkte opdrachten levert dit het stagepunt op.

 

Alle stages moeten met een voldoende afgesloten worden om deel te mogen nemen aan het examen. Daarmee maken de stages een wezenlijk deel uit van de opleiding.