Stages Voorbereidend mbo

Leren doe je in de praktijk, daarom beginnen de stages op het voorbereidend mbo al in de onderbouw. De leerlingen van leerjaar 1 lopen bijvoorbeeld een dag mee met een familielid om een gewone werkdag mee te maken.

De leerlingen van leerjaar 3 lopen twee keer stage, een week in december en twee weken in april. De leerlingen van leerjaar 4 lopen een keer stage, namelijk twee weken in oktober. Dit zijn beroepsoriënterende stages, waardoor je beter een keuze voor een passende vervolgopleiding kunt maken.

Je mag een aantal weken van tevoren aangeven in welke branche of bij welk bedrijf je stage wil lopen. Sommige leerlingen regelen de stage zelf. Zij geven de info door aan de stagecoördinator die controleert of alles naar behoren geregeld is. Voor andere leerlingen zorgt de stagecoördinator voor een match tussen wat de leerling wil en welk bedrijf daarbij het beste past en beschikbaar is.

Je maakt tijdens de stage opdrachten in een stageboek. Het bedrijf geeft een beoordeling en samen met de uitgewerkte opdrachten levert dit het stagepunt op dat meetelt voor je beroepsgerichte examencijfer.

 

Alle stages moeten met een voldoende afgesloten worden om deel te mogen nemen aan het examen. Daarmee maken de stages een wezenlijk deel uit van de opleiding.

MEER OVER VOORBEREIDEND MBO

AGENDA

Rondje Nederland havo-5 en vwo-6 Eind datum: 01 okt
Read More
Europese dag … TTO docenten en leerlingen Thavo-3 en Tvwo-3
Read More

Contact