Jaaragenda

Op het Cambreur gebeurt er in een schooljaar zo veel dat we heel zorgvuldig een jaaragenda moeten maken, zodat alle activiteiten een plek kunnen krijgen. Deze jaaragenda krijgen alle teamleden, alle data die voor jou en voor je ouders van belang zijn staan de jaaragenda. Deze kunt u vinden in de agenda op onze website.

Deze kun je ook vinden in de schoolgids die je aan het begin van het schooljaar hebt gekregen. En in de nieuwsbrief Accolade en op de website herhalen we de activiteiten die in de volgende twee weken op de planning staan. Mocht er iets veranderen – dat kan altijd natuurlijk – dan geven we dat ook in de Accolade en op de website aan.

Voor ouderavonden, informatieavonden en andere vergaderingen zoals bijvoorbeeld de klankbordgroepvergaderingen ontvangen alle betrokkenen via e-mail een uitnodiging met plaats en tijdstip.

MEER

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact