Jaaragenda

In deze jaaragenda vindt u – onder voorbehoud – data die aan het begin van het schooljaar voor ouders en leerlingen belangrijk kunnen zijn. De nieuwsbrief Accolade verschijnt om de twee weken op vrijdag. Daarin treft u steeds een deel van deze jaaragenda aan met alle activiteiten die het Cambreur College organiseert.

Voor ouderavonden, informatieavonden en andere vergaderingen zoals bijvoorbeeld de klankbordgroepvergaderingen ontvangt u via e-mail een uitnodiging met plaats en tijdstip.