AGENDA

Toetsweek 1 voor alle leerlingen Eind datum: 28 nov
Read More
bezinningsdagen (T)havo 4 Eind datum: 01 dec
Read More
19.00 algemene informatieavond ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen groep 7 en 8
Read More
09.00 inschrijving herkansingen schoolexamen voor eindexamenleerlingen
Read More
rapportbespreking, leerlingen vrij
Read More
17.00 deadline inschrijving herkansingen schoolexamens voor eindexamenleerlingen
Read More
studie-informatiemiddag op Mgr. Frencken College voor havo 4 en vwo 4-5 (lessen gaan door t/m 6de lesuur)
Read More
vanaf 15.00 uur uitreiken rapporten door mentor aan ouder/leerling
Read More
19.00 algemene informatieavond ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen groep 7 en 8
Read More
vanaf 15.00 uur uitreiken rapporten door mentor aan ouder/leerling
Read More
13.00-14.00 lunch met directeur, afdelingsleider en leerlingen havo
Read More
herkansingen vmbo examenklassen
Read More
kerstvieringen tot uiterlijk 12.00 uur
Read More
KERSTVAKANTIE Eind datum: 05 jan
Read More
leerlingen vrij i.v.m. studiedag
Read More
19.00 online informatieavond profielkeuze (T)havo 3 en (T)vwo 3
Read More
1ste tot en met 4de uur herkansingen eindexamenkandidaten
Read More
stageweken leerlingen vmbo leerjaar 4 tot en met vrijdag 26 januari 2024 Eind datum: 26 jan
Read More
19.15 algemene informatieavond ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen groep 7 en 8
Read More
13.00-14.00 lunch met directeur, afdelingsleider en leerlingen vwo
Read More
14.15 leerlingbesprekingen vmbo 1-2, mavo 3-4, havo 1-2-3 en vwo 4-5-6
Read More
speeddaten (T)havo 3/(T)vwo 3 met (T)havo 5 en (T)vwo 5
Read More
19.15 algemene informatieavond ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen groep 7 en 8
Read More
stageweek leerlingen mavo 3 tot en met vrijdag 2 februari 2024 Eind datum: 02 feb
Read More
14.15 leerlingbespreking vmbo 3-4, mavo 1-2, havo 4-5 en vwo 1-2-3
Read More
40-minuten rooster in verband met open dag
Read More
breakweek 2 tot en met vrijdag 9 februari 2024 Eind datum: 09 feb
Read More
bezinningsdagen (T)vwo 5 tot en met 9 februari 2024 Eind datum: 09 feb
Read More
voorjaarsvakantie tot en met vrijdag 16 februari 2024 Eind datum: 16 feb
Read More
stageweek leerlingen mavo 4 tot en met vrijdag 23 februari 2024 Eind datum: 23 feb
Read More
40-minuten rooster tot en met 7de uur
Read More
14.30-16.00 snuffelmiddag voor groep 8
Read More
18.30-20.30 voorlichting vervolgopleiding door oud-leerlingen, verplicht voor (T)havo 4 en (T)vwo 4, facultatief voor (T)havo 5 en (T)vwo 5
Read More
18.30 banenmarkt PWS mavo 4, presentatie PWS (T)havo 5 en (T)vwo 6
Read More
Tweedaagse SL Eind datum: 08 mrt
Read More
Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
40-minuten rooster Eind datum: 12 mrt
Read More
Toetsweek 2 voor onderbouw, vmbo 4 en mavo 4 tot en met 19 maart Eind datum: 19 mrt
Read More
Toetsweek 2 voor niet-examenklassen tot en met 20 maart Eind datum: 20 mrt
Read More
Bezoek aan Prodemos havo 3 en vwo 3
Read More
Toetsweek 2 voor examenklassen havo en vwo tot en met 22 maart Eind datum: 22 mrt
Read More
16.00-20.00 centrale aanmelding nieuwe leerlingen op inschrijving
Read More
inschrijven herkansingen examenleerlingen open
Read More
16.00-20.00 centrale aanmelding nieuwe leerlingen op inschrijving
Read More
1ste en 2de paasdag Eind datum: 01 apr
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More
rapportbesprekingen, leerlingen vrij
Read More
Stageweek leerlingen (T)havo 4 Eind datum: 05 apr
Read More
13.00 deadline inschrijven herkansingen examenklassen
Read More
1ste tot en met 4de uur herkansingen examenleerlingen
Read More
breakweek 3 Eind datum: 19 apr
Read More
09.10-10.00 exameninstructie (T)havo in collegezaal, uitreiken SE-lijsten, akkoordverklaring en controle doopnamen
Read More
10.00-10.50 exameninstructie (T)vwo in collegezaal, uitreiken SE-lijsten, akkoordverklaring en controle doopnamen
Read More
11.10 exameninstructie mavo in lokalen, uitreiken SE-lijsten, akkoordverklaring en controle doopnamen
Read More
10.00 exameninstructie vmbo in lokalen (B), uitreiken SE-lijsten, akkoordverklaring en controle doopnamen
Read More
meivakantie Eind datum: 03 mei
Read More
start facultatieve examentraining/lessen examenklassen vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo
Read More
stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More
Pinksterweekend Eind datum: 20 mei
Read More
laatste dag centraal examen
Read More
19.00-21.30 ckv performance avond (T)havo en (T)vwo
Read More
08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More
18.45 showcase alle TTO-leerlingen
Read More
sport- en cultuurdag alle leerlingen met uitzondering van examenleerlingen
Read More
18.30-20.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen vmbo leerjaar 1, geb. B
Read More
18.30-20.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen mavo leerjaar 1, geb. A
Read More
18.30-20.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen havo leerjaar 1, geb. A
Read More
18.30-20.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen vwo leerjaar 1, geb. A
Read More
08.00 normering tijdvak 1 vmbo/mavo/havo/vwo
Read More
17.00-18.00 uitslag examens vmbo/mavo/havo/vwo
Read More
19.00 ontvangst geslaagde leerlingen
Read More
ontvangst gezakte leerlingen, aangeven herkansing tijdvak 2
Read More
toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 20 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More
inhaaldagen toetsweek 3 Eind datum: 25 jun
Read More
uitslag tijdvak 2, examenuitslag volgt z.s.m.
Read More
ontvangst geslaagde leerlingen
Read More
12.00 deadline bellen met doubleurs
Read More
Accolade met vakantiegroet
Read More
rapport ophalen (alle leerlingen moeten hierbij aanwezig zijn)
Read More
zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More

Contact