Kwaliteitszorg

De school werkt aan een cultuur van leren en verbeteren, die leidt tot maximaal leerrendement (in brede zin). Vanuit het schoolplan wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt door de schoolleiding. De teams en secties geven dit betekenis in teamplannen en vaksectieplannen.
Hierbij werken we met een PDCA-cyclus:

 

Om data te verzamelen over de kwaliteit van het onderwijs in de breedste zin van het woord doen we jaarlijks onderzoek op de volgende punten:

  • verzuim percentages per afdeling
  • berekening inspectie indicatoren
  • analyse examenresultaten
  • studiemotivatie en sociaal welbevinden
  • oudertevredenheid (1 x per twee jaar)
  • medewerkertevredenheid (1 x per twee jaar)
  • leerlingtevredenheid (inclusief sociale veiligheid).

De resultaten kunt u vinden op Scholen op de Kaart.

Het Cambreur College valt onder het inspectiekantoor Breda. Informatie over de inspectie van het onderwijs vindt u op www.onderwijsinspectie.nl.
Vragen kunt u hier stellen als u het contactformulier invult dat u op deze website vindt.

Voor algemene onderwijszaken schrijft u naar ocwinfo@minocw.nl of belt u het gratis telefoonnummer 0800-8051. Ook kunt u antwoord vinden op onderwijsvragen via www.postbus51.nl.

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact