Ouders

Dit gedeelte van de website is speciaal bedoeld voor ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen. U vindt hier onder andere informatie over schoolboeken, de ouderbijdrage en de oudervereniging.

Ouders hebben uiteraard medezeggenschap over het beleid van de school en wel als vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. Deze raad is bovenschools: De leden zijn afkomstig van het Hanze College en van het Cambreur College.

Ouders zijn onze partners. De vijf kernwaarden van het Cambreur worden door onze ouders herkend en erkend. Welk gedrag hieruit voortvloeit hebben ouders zelf geformuleerd. We stellen het zeer op prijs als u hier kennis van neemt in het belang van uw kind. Klikt u even door?

Daarnaast hebben ouders minder formeel, maar minstens zo effectief invloed op ons beleid in de oudervereniging en in de diverse klankbordgroepen. De hulp van ouders stellen we erg op prijs: bij workshops, bij sportdagen of gewoon bij het vervoeren van uw kind en enkele medeleerlingen naar buitenschoolse activiteiten.
Mist u iets op de website, of zijn zaken niet duidelijk, dan horen wij dat graag van u!

 

Ouders/verzorgers zijn onze partners. In de driehoek leerling – ouder – school spelen zij een essentiële rol. Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar het beste resultaat bereiken we door intensief samen te werken.

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact