Voorbereidend mbo leerjaar 2

Leerjaar 2 op gebouw B is een bijzonder jaar. De leerlingen krijgen een aantal nieuwe vakken: economie, natuurkunde en LOB. Bij het vak LOB maken ze kennis met de praktijkvakken die aansluiten op de profiel- en keuzevakken in de bovenbouw zoals; zoals creatief denken, voeding, mens & natuur en mens & maatschappij. Zo ontdekken ze zelf wat het beste bij hen past.

De leerlingen maken kennis met  de decanen, mevrouw Romme en mevrouw De Groot, die hen voorbereiden op de keuze van een profiel. De basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen gaan in klas 3 al in een bepaald profiel verder. Er wordt een oriëntatiedag georganiseerd waarbij er demonstraties gegeven worden aan de leerlingen over de twee profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Later in het schooljaar is er een keuzemarkt waarbij alle keuzevakken van de bovenbouw worden gepresenteerd en gedemonstreerd. Zo worden ze stap voor stap begeleid bij het maken van hun profielkeuze en het samenstellen van hun vakkenpakket in de bovenbouw.

In klas 2 blijkt duidelijk of er in het eerste jaar goed gedetermineerd is. We kunnen zien of de leerlingen op het juiste niveau terecht gekomen zijn. In sommige gevallen blijkt, dat we ons vergist hebben in de capaciteiten of het doorzettingsvermogen van een leerling en krijgen leerlingen het advies (meestal op het einde van het schooljaar) om naar een andere afdeling te gaan. Dat kan zowel een stapje hoger als een stapje lager zijn.

 

 

Gebouw B is de thuisbasis van de basis- en kaderleerlingen. Zij vinden hier hun theorie- en praktijklokalen en runnen een eigen catering. Ook hebben ze een eigen gezellige kantine. En misschien komt er bij de vijver op de binnenplaats nog wel eens een eigen terras.