Stages Havo

DENKEN EN DOEN is de slogan van de havo-afdeling. Dit brengen we niet alleen in de lessen in de praktijk. We vragen jou ook om buiten school het geleerde in de praktijk te brengen.

In het derde leerjaar start de oriëntatie op vervolgstudie en beroep en beginnen daarmee ook de beroepsoriënterende stages. Een dag in leerjaar 3, een hele week in leerjaar 4. Bij voorkeur kies je als aankomend student een stage in een sector waarin je zou willen werken. Vaak bevestigt dit je keuze, maar soms blijkt de praktijk helemaal niet wat je ervan had verwacht. Maar ook dat is een prima leerschool.

 

Beter voorbereid kiezen ze vervolgens in leerjaar 5 voor een vervolg van hun Cambreurcarrière.

MEER OVER HAVO

AGENDA

Toetsweek 1 voor alle leerlingen Eind datum: 28 nov
Read More
bezinningsdagen (T)havo 4 Eind datum: 01 dec
Read More
19.00 algemene informatieavond ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen groep 7 en 8
Read More

Contact