Stages Havo

DENKEN EN DOEN is de slogan van de havo-afdeling. Dit brengen we niet alleen in de lessen in de praktijk. We vragen de leerlingen ook om buiten school het geleerde in de praktijk te brengen.

In de eerste drie leerjaren besteden de havoleerlingen minimaal dertig uur aan maatschappelijke stage: als coach bij een sportclub, bij de Dongense zomerspelen, als vrijwilliger bij het Rode Kruis of als mantelzorger.

In het derde leerjaar start de oriëntatie op vervolgstudie en beroep en beginnen daarmee ook de beroepsoriënterende stages. Een dag in leerjaar 3, een hele week in leerjaar 4. Bij voorkeur kiezen de aankomende studenten een stage in een sector waarin ze zouden willen werken. Vaak bevestigt dit hun keuze, soms blijkt de praktijk helemaal niet wat ze ervan hadden verwacht. Maar ook dat is een prima leerschool.

 

Beter voorbereid kiezen ze vervolgens in leerjaar 5 voor een vervolg van hun Cambreurcarrière.