Stages Havo

DENKEN EN DOEN is de slogan van de havo-afdeling. Dit brengen we niet alleen in de lessen in de praktijk. We vragen jou ook om buiten school het geleerde in de praktijk te brengen.

In het derde leerjaar start de oriëntatie op vervolgstudie en beroep en beginnen daarmee ook de beroepsoriënterende stages. Een dag in leerjaar 3, een hele week in leerjaar 4. Bij voorkeur kies je als aankomend student een stage in een sector waarin je zou willen werken. Vaak bevestigt dit je keuze, maar soms blijkt de praktijk helemaal niet wat je ervan had verwacht. Maar ook dat is een prima leerschool.

 

Beter voorbereid kiezen ze vervolgens in leerjaar 5 voor een vervolg van hun Cambreurcarrière.

AGENDA

vmbo-3/mavo-3 Oriëntatie op techniek met ondersteuning van defensie
Read More
Stage vmbo-4 Eind datum: 03 feb
Read More

Contact