Vijf kernwaarden

Als je een middelbare school kiest, dan wil je wel weten wat deze school belangrijk vindt. Hoe gaan ze op die school met elkaar om? Wat kun je daar leren? Wat verwacht de school van jou en van je ouders?
Een antwoord op die vragen hebben we. Samen met alle mensen uit ons team hebben we de zogenaamde kernwaarden geformuleerd. Die geven antwoord op jouw vragen.

Onze vijf kernwaarden zijn:

Thuis zijn
Iedereen voelt zich thuis op school, we zijn gastvrij en we zijn een goede buur. We creëren een veilige en goede sfeer en komen met plezier naar school, waar hard gewerkt wordt en gelachen mag worden. We ervaren de school als een warm nest. We zijn eerlijk, integer en gaan respectvol met elkaar om. We zien elkaar en bieden elkaar graag hulp.

Samen
Op school vinden we het belangrijk om dingen samen te doen. Leerlingen, ouders en teamleden hebben ieder een aandeel hierin. We werken samen aan onderwijs en leren van elkaar. We praten met elkaar in plaats van over elkaar. We delen mooie en minder mooie momenten. We staan midden in de lokale gemeenschap en maken verbinding met de wereld om ons heen. De school met de verschillende teams vormt een eenheid in verscheidenheid.

Ambitie
We zijn een moderne, verrassende en eigentijdse school met ambitieuze medewerkers en leerlingen en dat zien we terug in onze lessen en buitenlesactiviteiten. We blijven continu nieuwsgierig naar de wijze waarop we onszelf kunnen verbeteren. Tegelijkertijd zijn we trots op de school die we zijn en de medewerkers en leerlingen die deze school maken. We durven te dromen, te experimenteren en letterlijk en figuurlijk onze grenzen te verleggen. We leren van onze tegenslagen en genieten van onze successen.

Groei
Binnen de school staat de mens centraal. We besteden veel aandacht aan persoonsvorming. We geven elkaar ruimte om het beste uit onszelf en elkaar te halen. Bij ons mag je fouten maken. Door zelfreflectie ontdekken we waar onze kwaliteiten en verbeterpunten liggen en krijgt iedereen de ruimte om zichzelf optimaal te ontwikkelen.

Eigenaarschap
Wij durven initiatief te nemen, durven met voorstellen te komen. Gevraagd en ongevraagd nemen we de verantwoordelijkheid om taken op ons te nemen en deze met enthousiasme uit te voeren. Bij hindernissen dragen we zelf oplossingen aan, zijn we flexibel en kunnen we improviseren waar nodig. Wij durven anderen, collega’s en leerlingen, verantwoordelijkheid te geven. We vragen om tussentijdse reflectie en verantwoording achteraf.

Heel mooi, die kernwaarden. Maar hoe kun je dat nu terugzien iedere dag op school?
Ook daar hebben we een antwoord op. Iedere kernwaarde is omgezet in concreet gedrag. Wat doet iemand nu die bijvoorbeeld THUIS ZIJN belangrijk vindt? Nieuwsgierig geworden, klik dan door.

En wat betekent dit voor jou als leerling of voor je ouders, dat vind je onder het kopje leerling en onder het kopje ouders.

De kernwaarden THUIS ZIJN, SAMEN, AMBITIE, GROEI en EIGENAARSCHAP maken we samen waar.

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact