Mavo leerjaar 1

In het eerste leerjaar kun je hier op twee verschillende manieren starten. In de mavoplus-klassen worden leerlingen ingedeeld, die vanuit de basisschool puur mavo-advies hebben gehad. Als het goed is, zitten zij  direct op hun plaats. Blijken zij nu veel beter (of in een enkel geval veel slechter) te presteren, dan is een overstap naar een andere afdeling uiteraard ook mogelijk.

In de mh-dakpanklas hoef je pas na het eerste jaar te kiezen. Leerlingen van wie verwacht wordt dat zij tot de betere mavoleerlingen zullen behoren of mogelijk havoleerling zijn, worden geplaatst in deze klas. Als havo er niet in zit, gaan zij proberen in vier jaar hun diploma op de mavoafdeling te behalen.

Onze leerlingen hebben daarbij drie mogelijkheden: afstuderen met vijf theoretische vakken en het praktijkvak Dienstverlening & Producten (gemengde leerweg), afstuderen met zes theoretische vakken of het examen in zeven theoretische vakken behalen en daardoor een goede aansluiting waarborgen voor de stap naar het mbo en havo-4. In leerjaar 3 wordt deze keuze zorgvuldig voorbereid.

In het eerste leerjaar worden de mavoleerlingen echte middelbare scholieren. Vakken als mediawijsheid en omgangskunde helpen je hierbij. In studielessen en mentorlessen leer je studeren en met elkaar als klas samenwerken.

 

 

 

Mavo op het Cambreur is een degelijke opleiding, die je een uitstekende basis voor het middelbaar beroepsonderwijs biedt of je de kans geeft om door te stromen naar de havo.