Kennismakingsavonden

Je hebt als nieuwe Cambreurleerling eind mei de brief gekregen waarin staat dat je welkom bent op het Cambreur College.
Gefeliciteerd! Nu ben je natuurlijk hartstikke benieuwd bij wie je in de klas komt te zitten. We laten jullie niet te lang in spanning zitten.

Op 20 en 21 juni 2022, dus vóór de zomervakantie, zijn de kennismakingsavonden.

Samen met je ouders ben je van harte welkom op het hoofdgebouw. Daar leer je je afdelingsleider kennen, hoor je van alles over het eerste leerjaar maar nog veel belangrijker: je maakt kennis met je mentor en met al je klasgenoten.

We weten vast en zeker, dat je al meteen leuke nieuwe mensen zult ontmoeten of oude vrienden of vriendinnen van sportvereniging, basisschool of muziekschool. Misschien kun je al iets afspreken tijdens de vakantie?

Na de zomervakantie staat op het schoolplein je mentor met een bordje met de naam van jouw klas erop.
Daar verzamelen zich dan al je klasgenoten. Dit maakt de start heel eenvoudig.

Tijdens de kennismakingsavonden ontvangen de ouders informatie over het bestellen van de schoolboeken, over ouderbijdrage over sportkleding, maar nog veel belangrijker: Uw kind maakt al kennis met zijn klasgenoten en met zijn mentor en dat maakt de drempel naar “de grote school” een stuk lager.

AGENDA

CPE beeldende vorming GL/TL t/m 23 mei Eind datum: 23 mei
Read More
Start CSPE tot en met 8 juli Eind datum: 08 jul
Read More
Start BB en KB flex Eind datum: 23 jun
Read More

Contact