Schoolboeken

OMO heeft als schoolbestuur met schoolboekenleverancier Iddink een contract afgesloten. Dus maakt het Cambreur College ook gebruik van de diensten van Iddink. Belangrijk voor leerlingen en ouders is dat de boeken door Iddink rechtstreeks naar het huisadres gestuurd worden. Bovendien zijn onze ervaringen met de firma Iddink goed: de dienstverlening is uitstekend, problemen worden over het algemeen snel en effectief opgelost. In piektijden kan de oplossing iets langer op zich laten wachten.
Het inleveren van de boeken op het einde van het schooljaar is wel op school. Ieder jaar op het einde van het schooljaar leest u de data hiervoor in een van de laatste Accolades en op onze website. Iddink verlangt, dat er op het juiste tijdstip wordt ingeleverd. Te laat inleveren heeft een boete tot gevolg.
Hoe het bestellen van de schoolboeken voor volgend jaar zal verlopen wordt in de loop van dit schooljaar bekend gemaakt.

Betaling

Zoals u inmiddels bekend is, worden de schoolboeken en leermiddelen die in enig schooljaar worden gebruikt niet in rekening gebracht bij de ouders.
Kosten voor activiteiten, excursies, bezinningsdagen, rekenmachines, laptops, woordenboeken, gereedschappen, gymkleding en dergelijke die door de school zijn voorgeschreven, vallen uitdrukkelijk niet onder de regeling van de gratis schoolboeken. Eventuele aanvullende informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.gratisschoolboeken.nl .

Levering

Over de levering van boeken is de school niet de contactpersoon. Direct contact via www.iddink.nl (heel snel antwoord) of via een klachtenformulier is de aangewezen weg voor antwoorden op vragen over dit onderwerp.

Digitaal lesmateriaal bij diverse methodes

Het digitale lesmateriaal dat bij onze lesmethodes wordt gebruikt functioneert alleen optimaal met gebruik van Google Chrome of Edge. Dit is geen schoolkeuze, maar een keus van de uitgeverij van de betreffende lesmaterialen.

Bovenstaande impliceert minimaal een computer of een laptop met Windows 10 als besturingssysteem. Voor leerlingen die thuis niet (optimaal) gebruik kunnen maken van het digitale lesmateriaal vanwege deze technische eisen, is er de mogelijkheid om binnen de reguliere openingstijden van onze school gebruik te maken van een schoolwerkplek die wel voldoet aan de gestelde eisen. Het OLC bij het hoofdgebouw of de computerlokalen op de drie gebouwen zijn hiervoor de meest geschikte plekken.

Iddink zorgt al jaren voor correcte levering van het boekenpakket en voor snelle service bij klachten. Ouders geven aan, dat ze uiterst tevreden zijn over deze firma.

MEER

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact