Buitenlesactiviteiten Havo

Leren doe je overal: in school, maar zeker ook daarbuiten. Daarom bieden we als Cambreur College in ieder schooljaar een aantal buitenlesactiviteiten aan, zodat je je verder kunt ontwikkelen.

Schoolfeesten voor alle leerjaren

De leerlingvereniging CIA heeft inmiddels een jarenlange traditie in de school: een goed georganiseerd feest met fantastische muziek. De aula wordt omgetoverd tot een dansvloer, mooie lichteffecten, uitnodigende beats en een prima sfeer kenmerken deze avond. Jij komt toch zeker ook?

Never stop dreaming

Ergens in de maand maart is het podium voor de leerlingen: dansen, zingen, muziek maken en dat een hele avond lang voor eigen publiek. Onder de deskundige leiding van enkele muzikale docenten komt jaarlijks deze spetterende avond tot stand. We zijn ieder jaar weer aangenaam verrast over het talent dat we op school hebben. De schoolband speelt op deze avond een prominente rol. Echt, een avond, waar je naar toe moet!

Europaweek leerjaar 1

Een week lang staan de lessen en de activiteiten in het teken van Europa met als sluitstuk een markt waar de leerlingen Frans, Duits, Spaans, Engels en misschien nog wel andere talen moeten spreken.

Maquetteproject voor havo 2

Dit project brengt leerlingen van havo en vwo 2 in aanraking met het werk van de architect. Hierbij kun je denken aan thema’s als duurzaamheid, wooncomfort, wonen/werken, maar ook aan de voorbereidingen die in technische zin getroffen moeten worden. Gedurende enkele weken bereid je je met je klasgenoten voor bij het vak Kunst Beeldend, maak je werktekeningen, stappenplannen, en put je daarvoor inspiratie uit de wereldarchitectuur. Op de projectdag breng je je ontwerp dan echt tot leven. Hiervoor wordt materiaal en gereedschap gebruikt dat uit de maquettewereld komt zoals foamplaten en Foamwerks gereedschap. Dit resulteert in een scala aan geweldig creatieve bouwsels waar je vaak aan kunt zien dat de duo’s er hun hart en ziel in hebben gelegd!

Griezeltocht voor leerjaar 2

Elk jaar gaan alle leerlingen van de tweede klas een avondje ‘griezelen’. Zij storten zich na een rit in een geblindeerde bus in een nachtelijk avontuur. Dreigende schaduwen overheersen in het donkere bos. Doorweekte modderpaden, een knipogende maan en het gekraak van takken en bomen en vele dierengeluiden maken iedereen waakzaam.
Zou de weerwolf die avond toeslaan? Luidruchtige types schreeuwen hun angst weg en vele anderen blijven stilletjes naar de spoken staren. Allemaal komen ze met sterke verhalen thuis van de ‘Griezeltocht’ die de oudervereniging van het Cambreur College jaarlijks organiseert.

Tweedaagse trip naar Rotterdam voor (T)havo 2

Twee dagen naar Rotterdam, de wereldstad, de havenstad, de stad met een rijk oorlogsverleden. Deze excursie wordt voorbereid en georganiseerd door verschillende vakken.

Hypnose avond voor (T)havo 3

‘Je wordt zwaarder en zwaarder, je handen hangen naast je lichaam en lijken van beton. Je hebt steeds meer moeite om je ogen open te houden, ze worden alsmaar zwaarder.’
Elk jaar genieten de derdeklassers van een spectaculaire, amusante en avondvullende hypnoseshow.
Hilarische en spannende momenten wisselen elkaar af. Hypnotiseur Jos Claus uit Heerlen brengt de leerlingen op basis van vrijwilligheid onder hypnose en laat zien wat het is, wat het kan en dat het niets te maken heeft met magie.

Cross your borders voor (T)havo 3

Cross your Borders is een driedaags project over ontwikkelingsproblemen dat uitgevoerd wordt door studenten van hogescholen en universiteiten. Het project start met een filmquiz waarin je kennismaakt met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoek je in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Je gaat met anderen in discussie over welk probleem je het meest onrechtvaardig vindt. Uiteindelijk verwerk je je bevindingen in een creatieve presentatie, een serieuze poppenkastvoorstelling over de schuldenproblematiek van Peru of een indringende rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor neem je deel aan interculturele workshops zoals Djembetrommelen of hennatekenen. Aan het einde van het project presenteer je met je groepje jullie oplossingen voor ontwikkelingsproblemen en krijg je inzicht in de dingen die je zelf kunt doen om een betere wereld te creëren.

Corpus, reis door het lichaam voor havo 3

In Corpus maken we letterlijk een reis door het menselijk lichaam. We gaan via de knie het menselijk lichaam in, zien een enorm oor en horen de bewoners van onze darmen, krijgen een rondleiding in ons bloedvatenstelsel, komen weer in de baarmoeder en dansen op de tong. Tenslotte nemen we een kijkje in onze hersenen. Kortom een heel boeiend en leerzaam avontuur.

Keulen havo 4

Al enkele jaren brengen wij met de leerlingen van havo en vwo 4 een bezoek aan Keulen. Uiteraard wandelen we door de stad, leggen contact met de bewoners van Köln en bezoeken we een aantal bezienswaardigheden. De Dom is een must, het beklimmen van de toren is een letterlijk hoogtepunt en shoppen in de stad is niet alleen voor de meiden interessant. De leerlingen maken een keuze uit een vijftal musea waar ze met gerichte opdrachten aan de slag moeten. Met name een bezoek aan een voormalig gestapohoofdkwartier is indrukwekkend. Geslaagd vinden de begeleiders deze dag, als de leerlingen veel Duits gehoord en gesproken hebben, bewust gekeken hebben naar overeenkomsten en verschillen tussen een Duitse Großstadt en bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam en wellicht zelfs genoten hebben van een eenvoudige maaltijd in een Duits restaurant.

Bezinningsdagen havo 4

Vraag het aan leerlingen in de bovenbouw; vraag het aan oud-leerlingen van onze school: wat vind jij één van de leukste dingen van de jaren op de havo? Negen van de tien zullen antwoorden: de bezinningsdagen! Zelfs gaat hier het hardnekkige gerucht dat leerlingen willen blijven zitten, zodat ze nóg een keer de bezinningsdagen kunnen meemaken. Dat is nu ook weer niet de bedoeling……
Het is een lange traditie van het Cambreur College om in de voorexamenklassen drie dagen (en twee nachten) met de hele groep van school weg te gaan naar een jeugdcentrum. Juist in een totaal andere omgeving leren leerlingen en docenten elkaar op een nieuwe manier kennen. In die dagen ontstaat er een sfeer waarin het mogelijk is plezier te combineren met serieuze zaken. Enerzijds zijn er diepgravende gesprekken in kleine groepjes en aangrijpende verhalen van verschillende gastsprekers (ervaringen om nooit te vergeten), maar anderzijds is er ook lol en gezelligheid.
De gezamenlijke maaltijden, de pauzes bij de open haard, de avondtocht door de bossen, het vrije podium en de knallende muziek- en dansavond zijn onmisbare elementen. Maar ook de meditatievieringen die ’s avonds laat vrijwillig, maar héél druk, bezocht worden, zijn een unieke en positieve belevenis. Zelfs het corvee en het afwassen en opruimen blijkt plezierig ‘groepswerk’ te zijn.
Als het aan ons ligt, koesteren we deze bezinningsdagen als een van de waardevolle Cambreuractiviteiten nog jarenlang.

Het Lagerhuis voor havo bovenbouw

De oude Grieken wisten al dat goed debatteren heel belangrijk is voor een succesvolle loopbaan. De kunst van het debatteren stond hoog op hun lesrooster. Het Cambreur College heeft dan ook zijn eigen debatingclub, het Lagerhuis. Leerlingen van de bovenbouw van de havo-vwo-afdeling kunnen aan het begin van het schooljaar ‘lid’ worden van het Lagerhuis. Wekelijks komen ze in hun eigen tijd bij elkaar om zich onder leiding van Michelle Gagliardi te bekwamen in het debatteren.
In januari neemt een selectie deel aan de landelijke scholierenwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’. In oefensessies voorafgaand aan deze wedstrijd worden zelfs zondagen ingepland.
Belangrijker nog dan de deelname aan deze wedstrijd is de ontwikkeling van vaardigheden die spelenderwijs in deze ‘club’ aan bod komen: spreken voor een grote groep, beargumenteren, adequaat reageren en vooral goed luisteren naar de argumenten van de opponent. Een lastig element is het houden van een speech.
De laatste jaren houdt het lagerhuisteam een soort generale repetitie op het gemeentehuis, waar het in debat gaat met leden van de gemeenteraad onder toeziend oog van de wethouder van onderwijs en van de burgemeester.
Diverse keren is ons lagerhuisteam kampioen van Noord-Brabant geweest, een keer zelfs het beste schoolteam van heel Nederland. Dit team heeft het Cambreur in Dongen op de landelijke kaart gezet!

Cambridge voor havo bovenbouw

I love English! Dat roept een Cambridgeleerling vol overtuiging. Voor alle havo- en vwo-leerlingen die Engels leuk vinden en voldoende capaciteiten hebben biedt het Cambreur College de mogelijkheid om deel te nemen aan het Cambridge Advanced Exam. Voor enkele leerlingen is deze uitdaging niet voldoende: dan is het Cambridge Proficiency Exam een optie. De voorbereiding gebeurt hier op school, het examen doe je op een externe locatie, wij gaan meestal naar Eindhoven. Het examen wordt door Britse examinatoren afgenomen. Alle vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven en lezen) worden getoetst.

Tijdens een extra wekelijks lesmoment worden alle leerlingen getraind om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor hun examen. Na het succesvol maken van een proefexamen hier op school kan een leerling ingeschreven worden voor het officiële examen. Alleen die leerling die op basis van het proefexamen en de inschatting van de docent potentie heeft, mag deelnemen aan het examen. De kosten voor dit programma worden gedeeld: het Cambreur College zorgt voor lesmateriaal en docent, de ouders betalen examen- en reiskosten.

Tweetalige leerlingen doen overigens allemaal een Cambridge examen: de tweetalige havoleerlingen doen in het derde leerjaar het Cambridge First Certificate, de vwo-leerlingen nemen deel aan het Cambridge Advanced Exam in leerjaar 4.

Leerlingen van de Nederlandstalige afdeling krijgen een uitnodiging voor de Cambridgelessen van hun docent Engels.

Reizen havo5

In het eindexamenjaar gaan we graag op reis. Afgelopen coronajaren werd dit een Rondje Nederland, waarbij onze examenleerlingen havo genoten van diverse out- en indooractiviteiten in ons eigen land gedurende vier dagen.

Mochten de coronamaatregelen het toelaten kunnen we ook weer denken aan buitenlandreizen. In het verleden gingen we graag naar Barcelona, Rome en Oostenrijk. Wij deden op die manier een mooi cultureel of sportief aanbod aan onze eindexamenkandidaten om hun schoolcarrière met deze geweldige herinnering voor het leven af te sluiten.

Gala voor havo 5

Glamour en glitter. Smokings en avondjurken. Al jaren sluiten onze eindexamenkandidaten hun loopbaan op het Cambreur College af met een stijlvol feest. Leerlingen, docenten, ouders en veel Dongenaren, Rijenaren en andere belangstellenden uit de verre omtrek verzamelen zich op een lenteavond in Dongen langs de kant van de weg. Oldtimers, boerenkarren, maar ook limousines en auto’s die de meesten alleen maar kennen uit glanzende brochures, brengen de feestelingen naar de feestzaal.

Bijna onherkenbaar in hun prachtige avondkledij schrijden de bijna-dames en -heren naar de eveneens in stijl aangeklede locatie waar ze feestelijk onthaald worden met een glas bubbels. Buiten maar ook binnen worden talloze foto’s gemaakt in wisselende samenstellingen.
De CIA verzorgt de avond tot in de puntjes.

MEER OVER HAVO

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact