Buitenlesactiviteiten Havo

Het Cambreur College hecht grote waarde aan buitenlesactiviteiten. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan een goed leef- en werkklimaat op school en aan de culturele, sportieve en/of sociaal-emotionele vorming van leerlingen. De school streeft ernaar met deze activiteiten een meerwaarde te geven aan de reguliere lespraktijk.
Bij verschillende activiteiten zijn er foto’s gemaakt die te vinden zijn in ons fotoalbum. Er staan ook nog oudere foto’s in het archief van de vorige website. Dit fotoalbum gaat terug tot 2002.

Schoolfeesten voor alle leerjaren

De leerlingvereniging CIA brengt een nieuwe traditie de school in: een goed georganiseerd feest met fantastische muziek, waar het merendeel van de Cambreurleerlingen aan deelneemt. Dat hebben we lang niet gehad en we zijn dan ook heel blij met een actieve groep jonge mensen die dit samen met een paar kartrekkers onder de docenten voor elkaar krijgt.
De aula wordt omgetoverd tot een dansvloer, mooie lichteffecten, uitnodigende beats en een prima sfeer kenmerken deze avond.

Boejuh

Ergens in de maand maart is het podium voor de leerlingen: dansen, zingen, muziek maken en dat een hele avond lang voor eigen publiek. Plaats van handeling is het Volkaert Theater. Onder de deskundige leiding van enkele muzikale docenten komt jaarlijks deze spetterende avond tot stand. We zijn ieder jaar weer aangenaam verrast over het talent dat we op school hebben. De schoolband speelt op deze avond een prominente rol. Echt, een avond, waar je naar toe moet!

Maquetteproject voor havo 2

Dit project brengt leerlingen van havo en vwo 2 in aanraking met het werk van de architect. Hierbij kun je denken aan thema’s als duurzaamheid, wooncomfort, wonen/werken, maar ook aan de voorbereidingen die in technische zin getroffen moeten worden. Gedurende enkele weken bereiden de leerlingen hun gebouw voor bij Beeldende Vorming, maken werktekeningen, stappenplannen, en putten daarvoor inspiratie uit de wereldarchitectuur. Op de projectdag brengen de leerlingen hun ontwerp dan echt tot leven. Hiervoor wordt materiaal en gereedschap gebruikt dat uit de maquettewereld komt zoals foamplaten en Foamwerks gereedschap. Dit resulteert in een scala aan geweldig creatieve bouwsels waar je vaak aan kunt zien dat de duo’s er hun hart en ziel in hebben gelegd!

Griezeltocht voor en tweedaagse trip naar Rotterdam voor (T)havo 2

Elk jaar gaan alle leerlingen van de tweede klas een avondje ‘griezelen’. Zij storten zich na een rit in een geblindeerde bus in een nachtelijk avontuur. Dreigende schaduwen overheersen in het donkere bos. Doorweekte modderpaden, een knipogende maan en het gekraak van takken en bomen en vele dierengeluiden maken iedereen waakzaam.
Zou de weerwolf die avond toeslaan? Luidruchtige types schreeuwen hun angst weg en vele anderen blijven stilletjes naar de spoken staren. Allemaal komen ze met sterke verhalen thuis van de ‘Griezeltocht’ die de oudervereniging van het Cambreur College jaarlijks organiseert.
Ook gaat havo 2 twee dagen naar Rotterdam; een excursie, georganiseerd door verschillende vakken.

Hypnose avond voor (T)havo 3

‘Je wordt zwaarder en zwaarder, je handen hangen naast je lichaam en lijken van beton. Je hebt steeds meer moeite om je ogen open te houden, ze worden alsmaar zwaarder.’
Elk jaar genieten de derdeklassers van een spectaculaire, amusante en avondvullende hypnoseshow.
Hilarische en spannende momenten wisselen elkaar af. Hypnotiseur Jos Claus uit Heerlen brengt de leerlingen op basis van vrijwilligheid onder hypnose en laat zien wat het is, wat het kan en dat het niets te maken heeft met magie. De meisjes en jongens nemen om uiteenlopende redenen deel aan de ‘Hypnotic Brain Power Show’. De een, omdat hij niet gelooft dat zoiets bestaat, de ander om te ervaren wat allemaal mogelijk is.

Cross your borders voor (T)havo 3

Cross your Borders is een driedaags project over ontwikkelingsproblemen dat uitgevoerd wordt door studenten van hogescholen en universiteiten. Het project start met een filmquiz waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het meest onrechtvaardig vinden. Uiteindelijk verwerken ze hun bevindingen in een creatieve presentatie, een serieuze poppenkastvoorstelling over de schuldenproblematiek van Peru of een indringende rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops zoals Djembetrommelen of hennatekenen. Aan het einde van het project presenteren de leerlingen hun oplossingen voor ontwikkelingsproblemen en krijgen ze inzicht in de dingen die ze zelf kunnen doen om een betere wereld te creëren.

Lille havo 3

Na twee jaar Frans maken de havo- en vwo-leerlingen kennis met een Franse stad en brengen ze het geleerde in de praktijk. Een dagtrip naar Lille staat er voor hen op het programma.
Waarom Lille? Dat is toch die Franse stad waar je na twee uur rijden richting vakantieadres, met 130 km per uur aan voorbij zoeft?! Jammer, want Lille is een historisch juweeltje waar je minimaal een dag heerlijk kunt genieten van een uitgebreide verzameling kunst, een bruisend stadsleven en niet te vergeten de Franse taal. En dan te bedenken dat er ooit Nederlands gesproken werd en de stad de naam Rijssel droeg. In 2004 was het de Europese hoofdstad, maar ook straks is voor de stad een belangrijke rol in het Europa van de toekomst weggelegd. Er wordt een technologisch geavanceerd zakencentrum gebouwd en een eigen treinstation: Lille-Europe.
Het historisch centrum, Vieux Lille is een levendig geheel van kasseienpleinen en smalle straten met chique winkels, cafés en restaurants. Het middelpunt is Place du Général de Gaulle, omgeven door de imponerende façades van het art-decokantoor van de krant Voix du Nord en de 17e-eeuwse Vieille Bourse. De leerlingen brengen ook een bezoek aan “La Piscine, Musée d’Art en d’Industrie” in Roubaix, een tot museum omgetoverd zwembad. Een geweldige ervaring. Komend jaar staat Lille opnieuw op het programma. De dames van de sectie Frans verheugen zich er al op.

Corpus, reis door het lichaam voor havo 3

In Corpus maken we letterlijk een reis door het menselijk lichaam. We gaan via de knie het menselijk lichaam in, zien een enorm oor en horen de bewoners van onze darmen, krijgen een rondleiding in ons bloedvatenstelsel, komen weer in de baarmoeder en dansen op de tong. Tenslotte nemen we een kijkje in onze hersenen. Kortom een heel boeiend en leerzaam avontuur.

Keulen havo 4

Het initiatief van de vakgroep Frans vindt navolging binnen de sectie Duits. Al enkele jaren brengen wij met de leerlingen van havo en vwo 4 een bezoek aan Keulen. Uiteraard wandelen we door de stad, leggen contact met de bewoners van Köln en bezoeken we een aantal bezienswaardigheden. De Dom is een must, het beklimmen van de toren is een letterlijk hoogtepunt en shoppen in de stad is niet alleen voor de meiden interessant. De leerlingen maken een keuze uit een vijftal musea waar ze met gerichte opdrachten aan de slag moeten. Met name een bezoek aan een voormalig gestapohoofdkwartier is indrukwekkend. Geslaagd vinden de begeleiders deze dag, als de leerlingen veel Duits gehoord en gesproken hebben, bewust gekeken hebben naar overeenkomsten en verschillen tussen een Duitse Großstadt en bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam en wellicht zelfs genoten hebben van een eenvoudige maaltijd in een Duits restaurant.

Bezinningsdagen havo 4

Vraag het aan leerlingen in de bovenbouw; vraag het aan oud-leerlingen van onze school: wat vind jij één van de leukste dingen van de jaren op de havo? Negen van de tien zullen antwoorden: de bezinningsdagen! Zelfs gaat hier het hardnekkige gerucht dat leerlingen willen blijven zitten, zodat ze nóg een keer de bezinningsdagen kunnen meemaken. Dat is nu ook weer niet de bedoeling……
Het is een lange traditie van het Cambreur College om in de voorexamenklassen drie dagen (en twee nachten) met de hele groep van school weg te gaan naar een jeugdcentrum. Juist in een totaal andere omgeving leren leerlingen en docenten elkaar op een nieuwe manier kennen. In die dagen ontstaat er een sfeer waarin het mogelijk is plezier te combineren met serieuze zaken. Enerzijds zijn er diepgravende gesprekken in kleine groepjes en aangrijpende verhalen van verschillende gastsprekers (ervaringen om nooit te vergeten), maar anderzijds is er ook lol en gezelligheid.
De gezamenlijke maaltijden, de pauzes bij de open haard, de avondtocht door de bossen, het vrije podium en de knallende muziek- en dansavond zijn onmisbare elementen. Maar ook de meditatievieringen die ’s avonds laat vrijwillig, maar héél druk, bezocht worden, zijn een unieke en positieve belevenis. Zelfs het corvee en het afwassen en opruimen blijkt plezierig ‘groepswerk’ te zijn.
Als het aan ons ligt, koesteren we deze bezinningsdagen als een van de waardevolle Cambreuractiviteiten nog jarenlang.

Het Lagerhuis voor havo bovenbouw

De oude Grieken wisten al dat goed debatteren heel belangrijk is voor een succesvolle loopbaan. De kunst van het debatteren stond hoog op hun lesrooster. Het Cambreur College heeft dan ook zijn eigen debatingclub, het Lagerhuis. Leerlingen van de bovenbouw van de havo-vwo-afdeling kunnen aan het begin van het schooljaar ‘lid’ worden van het Lagerhuis. Wekelijks komen ze in hun eigen tijd bij elkaar om zich onder leiding van Michelle Gagliardi te bekwamen in het debatteren.
In januari neemt een selectie deel aan de landelijke scholierenwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’. In oefensessies voorafgaand aan deze wedstrijd worden zelfs zondagen ingepland.
Belangrijker nog dan de deelname aan deze wedstrijd is de ontwikkeling van vaardigheden die spelenderwijs in deze ‘club’ aan bod komen: spreken voor een grote groep, beargumenteren, adequaat reageren en vooral goed luisteren naar de argumenten van de opponent. Een lastig element is het houden van een speech.
De laatste jaren houdt het lagerhuisteam een soort generale repetitie op het gemeentehuis, waar het in debat gaat met leden van de gemeenteraad onder toeziend oog van de wethouder van onderwijs en van de burgemeester.
Schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 waren voor ons lagerhuisteam topjaren: kampioen van Noord-Brabant en twee keer derde in de landelijke finale. Ook in de volgende jaren ging de Brabantse beker opnieuw naar het Cambreurdebatteam. Dit team heeft het Cambreur in Dongen op de landelijke kaart gezet!

Cambridge voor havo bovenbouw

I love English! Dat roept een Cambridgeleerling vol overtuiging. Voor alle havo- en vwo-leerlingen die Engels leuk vinden en voldoende capaciteiten hebben biedt het Cambreur College de mogelijkheid om deel te nemen aan het Cambridge Advanced Exam. Voor enkele leerlingen is deze uitdaging niet voldoende: dan is het Cambridge Proficiency Exam een optie. De voorbereiding gebeurt hier op school, het examen doe je op een externe locatie, wij gaan meestal naar Eindhoven. Het examen wordt door Britse examinatoren afgenomen. Alle vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven en lezen) worden getoetst.

Tijdens een extra wekelijks lesmoment worden alle leerlingen getraind om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor hun examen. Na het succesvol maken van een proefexamen hier op school kan een leerling ingeschreven worden voor het officiële examen. Alleen die leerling die op basis van het proefexamen en de inschatting van de docent potentie heeft, mag deelnemen aan het examen. De kosten voor dit programma worden gedeeld: het Cambreur College zorgt voor lesmateriaal en docent, de ouders betalen examen- en reiskosten.

Tweetalige leerlingen doen overigens allemaal een Cambridge examen: de tweetalige havoleerlingen doen in het derde leerjaar het Cambridge First Certificate, de vwo-leerlingen nemen deel aan het Cambridge Advanced Exam in leerjaar 4.

Leerlingen van de Nederlandstalige afdeling krijgen een uitnodiging voor de Cambridgelessen van hun docent Engels.

Barcelonareis voor havo 5

“Barcelona” is de naam van onze reis, maar een betere naam zou zijn “Catalonië”. We bezoeken namelijk naast Barcelona ook Figueres en Girona; steden die zeker de moeite waard zijn. Ons reisavontuur naar de Catalaanse hoofdstad duurt achttien uur. Vermoeid komen we aan in de badplaats Santa Susanna. Met een prima hotel als uitstekende thuisbasis bezoeken we de plaatsen in de omgeving.
Barcelona voelt als een warme deken en voldoet aan alle verwachtingen die Cambreurleerlingen van deze stad hebben. De reis staat bij iedere leerling als een geslaagd, culinair en cultureel moment in het geheugen gegrift.
Deze reis is zo populair, dat zowel de havo-vwo-afdeling als de mavo-vmbo-afdeling een delegatie richting Barca stuurt.

Oostenrijkreis voor havo 5

De leerlingen van de bovenbouw havo/vwo kunnen in de schoolreisperiode kiezen voor een outdoorreis naar Oostenrijk. Ze reizen per bus naar het Alpenland en verblijven in een groepshotel. In de vijf dagen dat we in Oostenrijk zijn, komen tal van outdooractiviteiten aan bod. De eerste dag gaan we mountainbiken over een zeer uitdagend parcours, wordt er gekletterd op een echte bergwand (± 20m) en abgeseild. Bij de meeste activiteiten is groepssamenwerking heel belangrijk. De tweede dag is een waterdag. ’s Morgens gaan we raften en ’s middags kanoën op de rivier de Isel.
De laatste twee dagen maken we een hike met een overnachting in een berghut.
Het is een uitdagende reis die een beroep doet op doorzettingsvermogen en conditie, maar waarin gezelligheid en saamhorigheid wezenlijke factoren zijn.

Romereis voor havo 5

Met het vliegtuig naar de hoofdstad van Italië. Dat klinkt heel luxe en dat is het ook. Maar daar worden er heel wat kilometers te voet afgelegd om zoveel mogelijk te zien van deze geweldige stad. Deze reis wordt begeleid door docenten die vanuit hun eigen vak naar de stad kijken en de leerlingen hierin meenemen. Na een korte masterclass gaat de groep op pad en onderzoekt het thema van de dag. Rome is een uitnodigende, bruisende stad met meestal in september nog een lekker zonnetje.

Casinoavond en Stijlavond voor havo 5

Glamour en glitter. Smokings en avondjurken. Al jaren sluiten onze eindexamenkandidaten hun loopbaan op het Cambreur College af met een stijlvol feest. Leerlingen, docenten, ouders en veel Dongenaren, Rijenaren en andere belangstellenden uit de verre omtrek verzamelen zich op een lenteavond in Dongen langs de kant van de weg. Oldtimers, boerenkarren, maar ook limousines en auto’s die de meesten alleen maar kennen uit glanzende brochures, brengen de feestelingen naar de feestzaal.

Bijna onherkenbaar in hun prachtige avondkledij schrijden de bijna-dames en -heren naar de eveneens in stijl aangeklede locatie waar ze feestelijk onthaald worden met een glas bubbels. De Oude Kerk aan de Kerkstraat blijkt een mooie setting te zijn om twee avonden lang onze examenkandidaten te ontvangen. Buiten maar ook binnen worden talloze foto’s gemaakt in wisselende samenstellingen.
De CIA verzorgt de avond tot in de puntjes.