vwo 4, 5 en 6

In de bovenbouw werk je in je profiel, de groepen (clusters heten deze nu) worden op basis van vakken samengesteld. Zo zit je steeds in wisselende samenstellingen bij elkaar. In je clusters zullen medeleerlingen met verschillende profielen zitten, allemaal aan het werk met hetzelfde doel: dat mooie diploma.

Je start in de vierde met het voorbereiden op het centraal examen. Snel hè?! Het examen is pas over drie jaar. Gelukkig word je hier goed in begeleid, dat weten we, omdat de meeste leerlingen in één keer slagen en met diploma naar een vervolgopleiding gaan.

De vwo’er leert niet alleen op school, maar ook daarbuiten. We proberen in de bovenbouw drie grote evenementen voor je te realiseren: een uitwisseling, bezinningsdagen en een examenreis. Hiernaast blijven we excursies en projecten aanbieden binnen en buiten de school.

Je gaat steeds meer pre-academisch denken en werken; zelfstandig onderzoeken, reflecteren en analyseren. Terugdenkend aan de eerste klas, toen je nieuw binnenkwam, ben je enorm gegroeid. Heb je je eigen keuzes gemaakt, ben je voorbereid op een nieuwe stap: een vervolgopleiding aan de universiteit (of hogeschool).

MEER OVER VWO

AGENDA

stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More

Contact