vwo 4, 5 en 6

In klas 4 begint de tweede fase van het vwo. Eigenlijk begint hier al het examen. Stapje voor stapje bereid je je voor op toetsweken, grote stofgehelen en zo op het eindexamen. Het resultaat mag er dan ook zijn: verreweg de meeste leerlingen gaan na zes jaar met een diploma weg.

Je hebt vanaf klas 4 naast Nederlands en Engels een aantal profielvakken en een of twee vakken naar keuze. Wij stimuleren dit, omdat een extra vak meer mogelijkheden biedt, verrijkend is en voor de meeste leerlingen ook haalbaar. In een profiel zitten vakken die aan elkaar gekoppeld zijn om voor een goede aansluiting met het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs te zorgen. Het Cambreur College biedt alle profielen aan:

• cultuur en maatschappij: gericht op vervolgopleidingen op het gebied van talen, onderwijs, kunst, recreatie.
• economie en maatschappij: gericht op economische studies, geschiedenis, geografie, alle maatschappijstudies.
• natuur en gezondheid: voor vervolgopleidingen in de exacte hoek en de verschillende richtingen in de gezondheidszorg.
• natuur en techniek: vooral gericht op de exacte studies techniek, natuurkunde, informatica.

Nieuwe vakken, een keuze van het Cambreur
De vakken maatschappijwetenschappen, informatica, bedrijfseconomie, wiskunde D en kunst beeldend worden als keuzevakken aangeboden. Dit uitgebreide pakket is een bewuste keuze van het Cambreur College: vakken die ertoe doen, die belangrijk zijn voor je vervolgstudie, vakken waarmee je het verschil kunt maken. De tweetalige vwo-leerlingen volgen in de bovenbouw de vakken IB English en Global Studies, vakken met een internationaal karakter die echt bij tweetalig onderwijs passen.

Buitenlesprogramma
De vwo’er leert niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Drie grote evenementen staan in de bovenbouw voor jou gepland: een uitwisseling in 4, bezinningsdagen in 5 en een buitenlandse reis in 6. Drie activiteiten die door de leerlingen zeer gewaardeerd worden en zorgen voor een hecht groepsverband, voor een open mind naar elkaar en naar anderen toe en het verruimen van de blik op de wereld om je heen.

Een havo- en vwo-diploma van het Cambreur biedt een uitstekende basis voor het vervolgonderwijs op hbo- en wo-niveau. Extra certificaten voor “bijzondere verrichtingen’ kunnen de kans op een plek in het vervolgonderwijs aanzienlijk vergroten.

AGENDA

Rondje Nederland havo-5 en vwo-6 Eind datum: 01 okt
Read More
Europese dag … TTO docenten en leerlingen Thavo-3 en Tvwo-3
Read More

Contact