Schoolgids

Dit schooljaar krijgen alle leerlingen geen beknopte schoolgids uitgereikt. Er is alleen een digitale versie met hierin opgenomen linkjes naar noodzakelijke informatie.

We hebben een telefoonkaart via de Accolade verzonden met hierop uitsluitend de informatie die regelmatig snel geraadpleegd moet worden. U kunt daarbij denken aan de namen van afdelingsleiders en mentoren, de namen van directieleden en zorgcoördinatoren en ziekmeldingen.
In de beknopte digtale gids wordt verwezen naar de website. Op de Cambreursite vindt u o.a. een beschrijving van de diverse leerroutes die het Cambreur College kan bieden. Belangrijk zijn ook de overgangsregelingen in de diverse leerjaren en de slaag- en zakregeling voor de eindexamenkandidaten.

Via deze link kunt u de beknopte schoolgids ook digitaal bereiken.

Schoolgids en website zijn de twee informatiebronnen van het Cambreur College. En resten er vragen, dan belt of mailt u gewoon.

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact