Toetsregeling

Onze school heeft afspraken rondom toetsing vastgelegd in een toetsregeling. Hierin staat precies beschreven, wat er van docenten en leerlingen verwacht wordt.
Klik hier voor de toetsregeling voor schooljaar 2023-2024.
Klik hier voor deze regeling voor schooljaar 2024-2025.

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact