Schoolresultaten

Slagingspercentages

Onderstaand kunt u in de tabel zien wat het slagingspercentage in de verschillende schooljaren is geweest op onze afdelingen. Het betreft hier de leerlingen die na het eerste en tweede tijdvak, in uitzonderlijke gevallen zelfs na het derde tijdvak, met een diploma de school hebben verlaten. In deze gegevens zijn de resultaten van de leerlingen die via het volwassenenonderwijs (vavo) hun diploma hebben behaald niet meegerekend.

 2023 2022 2021 2020 2019
basis 97% 100% 100% 100% 95%
kader 91% 100% 100% 98% 98%
mavo 90% 100% 99% 100% 99%
(T)havo 76% 92% 97% 98% 91%
(T)vwo 93% 96% 97% 97% 97%

Kwaliteitskaart

Ieder jaar maakt de schoolinspectie een overzicht van resultaten van alle scholen in Nederland. Deze zogenaamde opbrengstenkaart is via http://www.owinsp.nl te vinden. Daar vindt u ook een nadere toelichting. Er wordt gekeken naar plaatsing op zo hoog mogelijk niveau, doubleren en examencijfers.

Vensters voor Verantwoording

Wij willen graag open en eerlijk communiceren over onze resultaten. Daarom doen wij mee aan het project ‘Vensters voor Verantwoording’  van de sectororganisatie VO-Raad.
Aan de hand van twintig onderwerpen worden onze schoolresultaten gepresenteerd en vergeleken met andere scholen. Op deze manier krijgt u een vollediger beeld van de schoolprestaties.
Op http://www.Scholenopdekaart.nl  vindt u de resultaten van het Cambreur College.
Meer informatie over ‘Vensters voor Verantwoording’  is te vinden op: http://www.venstersvoorverantwoording.nl dat vooral interessant is voor ouders die zich voor hun kind aan het oriënteren zijn.

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact