Schoolresultaten

Slagingspercentages

Onderstaand kunt u in de tabel zien wat het slagingspercentage in de verschillende schooljaren is geweest op onze afdelingen. Het betreft hier de leerlingen die na het eerste en tweede tijdvak, in uitzonderlijke gevallen zelfs na het derde tijdvak, met een diploma de school hebben verlaten. In deze gegevens zijn de resultaten van de leerlingen die via het volwassenenonderwijs (vavo) hun diploma hebben behaald niet meegerekend.

 2019 2018 2017 2016 2015
basis 95% 100% 100% 100% 100%
kader 98% 98% 98% 93% 95%
mavo 99% 95% 88% 97% 96%
(T)havo 91% 92% 89% 93% 94%
(T)vwo 97% 98% 93,5% 94% 89%

Doorstroomgegevens

Jaarlijks bepalen we aan het einde van het schooljaar, hoeveel procent van de leerlingen is overgegaan . Deze gegevens zijn naast de gegevens over instroom, over geslaagde en gezakte leerlingen wezenlijk voor de kwaliteitskaart, die de inspectie van iedere school samenstelt. Onderstaand ziet u het resultaat van afgelopen schooljaren.

Bevorderingsresultaten

Leerjaar en afdeling percentage
2018-2019
percentage
2017-2018
percentage
2016-2017
percentage
2015-2016
percentage
2014-2015
B/K 1 100 100 100 100
MA 1 83 98 92
M/H 1 93 97 100 100
HA 1 94 100 100 100
(T)HV 1 83 100 100 98
(T)VW 1 100 97 99 96
B/K 2 98 98 100 100
MA 2 89 88 100 90
(T)HA 2 88 90 80 90
(T)VW 2 96 94 97 100
BB/BK 3 99 95 100 100
MA3 79 92 83 92
(T)HA 3 77 94 93 94
(T)VW 3 88 97 100 100
BB 4
KB 4
MA 4
(T)HA 4 92 89 85 91
(T)VW 4 97 82 90 92
HA 5
(T)VW 5 91 86 88 96
(T)VW 6

Voortijdig schoolverlaters

Op het Cambreur College en het Hanze College samen is het aantal schoolverlaters dat de school zonder diploma verlaat bijzonder laag.
Dit is in onderstaand schema zichtbaar.

Deelnemers vsv’ers % vsv
2012/2013 1.728 3 0,2%
2013/2014 1.700 3 0,2%
2014/2015 1.717 8 0,5%

Kwaliteitskaart

Ieder jaar maakt de schoolinspectie een overzicht van resultaten van alle scholen in Nederland. Deze zogenaamde opbrengstenkaart is via http://www.owinsp.nl te vinden. Daar vindt u ook een nadere toelichting. Er wordt gekeken naar plaatsing op zo hoog mogelijk niveau, doubleren en examencijfers.

Vensters voor Verantwoording

Wij willen graag open en eerlijk communiceren over onze resultaten. Daarom doen wij mee aan het project ‘Vensters voor Verantwoording’  van de sectororganisatie VO-Raad.
Aan de hand van twintig onderwerpen worden onze schoolresultaten gepresenteerd en vergeleken met andere scholen. Op deze manier krijgt u een vollediger beeld van de schoolprestaties.
Op http://www.Scholenopdekaart.nl  vindt u de resultaten van het Cambreur College.
Meer informatie over ‘Vensters voor Verantwoording’  is te vinden op: http://www.venstersvoorverantwoording.nl dat vooral interessant is voor ouders die zich voor hun kind aan het oriënteren zijn.