Buitenlesactiviteiten Vwo

Een rijk programma aan buitenlesactiviteiten is een bewuste keuze van het Cambreur College. Hier leer je zoveel dat ook waardevol is voor je verdere weg in beroep, maar ook in je leven.

Schoolfeesten voor alle leerjaren
De leerlingvereniging CIA brengt een nieuwe traditie de school in: een goed georganiseerd feest met fantastische muziek, waar het merendeel van de Cambreur leerlingen aan deelneemt. Dat hebben we lang niet gehad en we zijn dan ook heel blij met een actieve groep jonge mensen die dit samen met een paar kartrekkers onder de docenten voor elkaar krijgt. De aula wordt omgetoverd tot een dansvloer, mooie lichteffecten, uitnodigende beats en een prima sfeer kenmerken deze avond.

Never stop dreaming
Ergens in de maand mei is het podium voor de leerlingen: dansen, zingen, muziek maken en dat een hele avond lang voor eigen publiek. Plaats van handeling is de nieuwe Cammeleur;. Onder de deskundige leiding van enkele muzikale docenten komt jaarlijks deze spetterende avond tot stand. We zijn ieder jaar weer aangenaam verrast over het talent dat we op school hebben. De schoolband speelt op deze avond een prominente rol. Echt, een avond, waar je naar toe moet!

Maquetteproject voor vwo 2
Dit project brengt leerlingen van havo en vwo 2 in aanraking met het werk van de architect. Hierbij kun je denken aan thema’s zoals duurzaamheid, wooncomfort, wonen/werken, maar ook aan de voorbereidingen die in technische zin getroffen moeten worden. Gedurende enkele weken bereiden de leerlingen hun gebouw voor bij Beeldende Vorming, maken werktekeningen, stappenplannen, en putten daarvoor inspiratie uit de wereldarchitectuur. Op de projectdag brengen de leerlingen hun ontwerp dan echt tot leven. Hiervoor wordt materiaal en gereedschap gebruikt dat uit de maquettewereld komt zoals foamplaten en Foamwerks gereedschap. Dit resulteert in een scala aan geweldig creatieve bouwsels waar je vaak aan kunt zien dat de duo’s er hun hart en ziel in hebben gelegd!

Griezeltocht voor (T)vwo 2
Elk jaar gaan alle leerlingen van de tweede klas een avondje ‘griezelen’. Zij storten zich na een rit in een geblindeerde bus in een nachtelijk avontuur. Dreigende schaduwen overheersen in het donkere bos. Doorweekte modderpaden, een knipogende maan en het gekraak van takken en bomen en vele dierengeluiden maken iedereen waakzaam. Zou de weerwolf die avond toeslaan? Luidruchtige types schreeuwen hun angst weg en vele anderen blijven stilletjes naar de spoken staren. Allemaal komen ze met sterke verhalen thuis van de ‘Griezeltocht’ die de ouderraad van het Cambreur College jaarlijks organiseert.

Europe meets India voor vwo 2
Nederlandstalig vwo heeft in de aardrijkskundeles op zijn beurt een project met een school in Mumbai India. Onderwerp was een aantal jaren de ecologische verbindingszones daar en hier, nu is het onderwerp het wereldklimaatprobleem. Onze leerlingen gaan hun kennis en kunde (vaardigheden) vergelijken met leeftijdsgenootjes in India. We regelen videoconferenties waarbij ook meer algemene zaken als kleding(code), favoriete merken, vrijetijdsbesteding en eetgewoonten ter sprake komen. Er zijn geen bezoekjes aan GGD of visumdienst voor nodig, de ervaring wijst uit dat aardrijkskunde zich prima leent voor een gezamenlijk project met leerlingen in Mumbai. Met “out-of-the-box denken” hopen we op originele oplossingen voor “global warming” uit te komen.

Een stukje Dongen ontwerpen voor vwo 3
De vwo-leerlingen in leerjaar 3 hebben bij aardrijkskunde een stedenbouwkundig project. Van architect tot projectontwikkelaar, van gemeente tot woningbouwvereniging, we nodigen diverse deskundigen uit om op school hun kennis te delen met onze vwo-kanjers. Een nieuwbouwproject dient van meerdere kanten uit bestudeerd te worden. Dat leren onze leerlingen tijdens dit project. Zij bezoeken het plangebied in kwestie. Daarna komen ze voor allerlei vragen te staan: Kun je een monument een verfrissende nieuwe functie toekennen? Kun je met wadi’s in de wijk het teveel aan water opvangen? Hoe zit het met groenvoorzieningen? Is een woonwijk toegankelijk genoeg voor bejaarden? Hoe voorkom je oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor auto’s? Al deze zaken bespreken de leerlingen. Vervolgens maken ze plannen en tekenen ze deze op schaal in op heuse kaarten die ook de architect gebruikt. En als toefje op de taart: de presentatie van hun eigen plan in de raadzaal van de gemeente Dongen. Met dit project leggen we bij aardrijkskunde een brug van theorie naar praktijk: een altijd inspirerend project voor docent en leerlingen!

Corpus, reis door het lichaam voor vwo 3
In Corpus maken we letterlijk een reis door het menselijk lichaam. We gaan via de knie het menselijk lichaam in, zien een enorm oor en horen de bewoners van onze darmen. Krijgen een rondleiding in ons bloedvatenstelsel, komen weer in de baarmoeder en dansen op de tong. Tenslotte nemen we een kijkje in onze hersenen. Kortom een hele boeiend en leerzaam avontuur.

Excursie Erasmus MC voor vwo 3
Wat gebeurt er met een buisje bloed wanneer de dokter dit bij een patiënt afneemt? De leerlingen van vwo3 zoeken het uit en kruipen in de huid van een analist en medisch immunoloog. Ze gaan een dag rondkijken op het medisch lab van het Erasmus MC in Rotterdam. Met labjassen aan gaan leerlingen aan de slag met de verschillende testen en apparaten. Er wordt gekeken onder de microscoop en onderzoeksresultaten worden geanalyseerd. Medisch immunoloog Marco Schreurs geeft de leerlingen aan het eind van de dag een masterclass. Uiteindelijk blijkt dat dit simpele buisje bloed wel heel veel stationnetjes passeert, voordat de dokter een uitslag kan geven. Een dag die leerlingen inzicht geeft in wat er gebeurt achter de schermen in een academisch ziekenhuis.

Hypnose avond voor (T)vwo 3
‘Je wordt zwaarder en zwaarder, je handen hangen naast je lichaam en lijken van beton. Je hebt steeds meer moeite om je ogen open te houden, ze worden alsmaar zwaarder.’ Elk jaar genieten de derdeklassers van een spectaculaire, amusante en avondvullende hypnoseshow. Hilarische en spannende momenten wisselen elkaar af. Hypnotiseur Jos Claus uit Heerlen brengt de leerlingen op basis van vrijwilligheid onder hypnose en laat zien wat het is, wat het kan en dat het niets te maken heeft met magie.

Cross your borders voor (t)vwo 3
Cross your Borders is een driedaags project over ontwikkelingsproblemen dat uitgevoerd wordt door studenten van hogescholen en universiteiten. Het project start met een filmquiz waarin je kennismaakt met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoek je met jouw groepje de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Je gaat met elkaar in discussie over welk probleem je het meest onrechtvaardig vindt. Uiteindelijk verwerk je je bevindingen in een creatieve presentatie. Een serieuze poppenkastvoorstelling over de schuldenproblematiek van Peru of een indringende rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor neem je deel aan interculturele workshops zoals Djembe trommelen of henna tekenen. Aan het einde van het project presenteer je jouw oplossingen voor ontwikkelingsproblemen en krijg je inzicht in de dingen die je zelf kunt doen om een betere wereld te creëren.

Lille vwo 3
Na twee jaar Frans maak je kennis met een Franse stad en breng je het geleerde in de praktijk. Een dagtrip naar Lille staat er voor jou op het programma. Waarom Lille? Dat is toch die Franse stad waar je na twee uur rijden richting vakantieadres, met 130 km per uur aan voorbij zoeft?! Jammer, want Lille is een historisch juweeltje waar je minimaal een dag heerlijk kunt genieten van een uitgebreide verzameling kunst, een bruisend stadsleven en niet te vergeten de Franse taal. En dan te bedenken dat er ooit Nederlands gesproken werd en de stad de naam Rijssel droeg. In 2004 was het de Europese hoofdstad, maar ook straks is voor de stad een belangrijke rol in het Europa van de toekomst weggelegd. Er wordt een technologisch geavanceerd zakencentrum gebouwd en een eigen treinstation: Lille-Europe. Het historisch centrum, Vieux Lille is een levendig geheel van kasseienpleinen en smalle straten met chique winkels, cafés en restaurants. Het middelpunt is Place du Général de Gaulle, omgeven door de imponerende façades van het art-decokantoor van de krant Voix du Nord en de 17e eeuwse Vieille Bourse.

Keulen vwo 4
Het initiatief van de vakgroep Frans vindt navolging binnen de sectie Duits. Al enkele jaren brengen wij met de leerlingen van havo en vwo 4 een bezoek aan Keulen. Uiteraard wandelen we door de stad, leggen contact met de bewoners van Köln en bezoeken we een aantal bezienswaardigheden. De Dom is een must, het beklimmen van de toren is een letterlijk hoogtepunt en shoppen in de stad is niet alleen voor de meiden interessant. De leerlingen maken een keuze uit een vijftal musea waar ze met gerichte opdrachten aan de slag moeten. Met name een bezoek aan een voormalig gestapo hoofdkwartier is indrukwekkend. Geslaagd vinden de begeleiders deze dag, als de leerlingen veel Duits gehoord en gesproken hebben, bewust gekeken hebben naar overeenkomsten en verschillen tussen een Duitse Großstadt en bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam en wellicht zelfs genoten hebben van een eenvoudige maaltijd in een Duits restaurant.

Uitwisselingen voor vwo 4
Daar waar mogelijk, heeft het Cambreur College voor de leerlingen van de vwo-afdeling een uitwisseling op het programma staan. Het belangrijkste doel van de uitwisseling is de leerlingen intensief te laten kennismaken met de wijze van leven in een ander (Europees) land. Dit doel wordt zeker bereikt. Doordat je ondergebracht wordt in een gastgezin, kun je ondervinden hoe verschillend de leefwijze in een ander land is van de eigen manier van leven. Daarnaast word je je er ook van bewust hoeveel je gemeenschappelijk hebt met je uitwisselingspartner. Uit de reacties van leerlingen blijkt, dat zij dit als zeer verrijkend ervaren. Dat geldt overigens ook voor de ouders die de buitenlandse gast thuis ontvangen. Naast de daadwerkelijke uitwisselingen heb je contact via e-mail of via sociale media. Soms leiden deze contacten tot jarenlange vriendschappen.

Bezinningsdagen vwo 5
Al bijna vijf jaar zitten de vwo-leerlingen bij elkaar in de afdeling en toch zijn de bezinningsdagen net voor carnaval in vwo5 een bijzondere ervaring. Drie dagen “op de hei” in een totaal andere setting kom je ook tot andere gesprekken, leer je elkaar beter kennen en begrijpen en leg je een basis voor vriendschappen die een leven lang kunnen duren. Ook je eigen docenten zijn daar anders, ze zitten niet in hun rol van docent, maar zijn mensen met dezelfde vragen en onzekerheden, alleen al wat ouder en vaak wat wijzer. Oud-leerlingen en een kookstaf zijn onvervangbare elementen op deze drie dagen.
Gesprekken, meditatie, gastsprekers, spelletjes, wandelingen en soms wat sport, samen muziek maken en zingen als er talenten op gitaar bij zitten, samen eten en opruimen en aan de vooravond van carnaval echt feesten. Dat zijn de bezinningsdagen voor vwo5.
Als Cambreur College willen we deze waardevolle traditie nog jarenlang volhouden.

Het Lagerhuis voor vwo bovenbouw
De oude Grieken wisten al dat goed debatteren heel belangrijk is voor een succesvolle loopbaan. De kunst van het debatteren stond hoog op hun lesrooster. Het Cambreur College heeft dan ook zijn eigen debatingclub, het Lagerhuis. Leerlingen van de bovenbouw van de havo-vwo-afdeling kunnen aan het begin van het schooljaar ‘lid’ worden van het Lagerhuis. Wekelijks komen ze in hun eigen tijd bij elkaar om zich onder leiding van Michelle Gagliardi te bekwamen in het debatteren. In januari neemt een selectie deel aan de landelijke scholierenwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’. In oefensessies voorafgaand aan deze wedstrijd worden zelfs zondagen ingepland. Belangrijker nog dan de deelname aan deze wedstrijd is de ontwikkeling van vaardigheden die spelenderwijs in deze ‘club’ aan bod komen: spreken voor een grote groep, beargumenteren, adequaat reageren en vooral goed luisteren naar de argumenten van de opponent. Een lastig element is het houden van een speech. De laatste jaren houdt het lagerhuisteam een soort generale repetitie op het gemeentehuis, waar het in debat gaat met leden van de gemeenteraad onder toeziend oog van wethouder onderwijs en van de burgermeester. Schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 waren voor ons lagerhuisteam topjaren: kampioen van Noord-Brabant en twee keer derde in de landelijke finale. Ook in 2015-2016 ging de Brabantse beker opnieuw naar het Cambreurdebatteam. Dit team heeft het Cambreur in Dongen op de landelijke kaart gezet! Afgelopen jaar zijn we zelfs Nederlands kampioen geworden.

Barcelonareis voor vwo 6
“Barcelona” is de naam van onze reis maar een betere naam zou zijn “Catalonië”. We bezoeken namelijk naast Barcelona ook Figueres en Girona; steden die zeker de moeite waard zijn. Ons reisavontuur naar de Catalaanse hoofdstad duurt achttien uur. Vermoeid komen we aan in de badplaats Santa Susanna. Met een prima hotel als uitstekende thuisbasis bezoeken we de plaatsen in de omgeving. Barcelona voelt als een warme deken en voldoet aan alle verwachtingen die Cambreurleerlingen van deze stad hebben. De reis staat bij iedere leerling als een geslaagd, culinair en cultureel moment in het geheugen gegrift.

Oostenrijkreis voor vwo 6
De leerlingen van de bovenbouw havo/vwo kunnen in de schoolreisperiode kiezen voor een outdoorreis naar Oostenrijk. Ze reizen per bus naar het Alpenland en verblijven in een groepshotel. In de vijf dagen dat we in Oostenrijk zijn, komen tal van outdooractiviteiten aan bod. De eerste dag gaan we mountainbiken over een zeer uitdagend parcours, wordt er gekletterd op een echte bergwand (± 20m) en abgeseild. Bij de meeste activiteiten is groepssamenwerking heel belangrijk. De tweede dag is een waterdag. ’s Morgens gaan we raften en ’s middags kanoën op de rivier de Isel. De laatste twee dagen maken we een hike met een overnachting in een berghut. Het is een uitdagende reis die een beroep doet op doorzettingsvermogen en conditie, maar waarin gezelligheid en saamhorigheid wezenlijke factoren zijn.

Romereis voor vwo 6
Met het vliegtuig naar de hoofdstad van Italië. Dat klinkt heel luxe en dat is het ook. Maar daar worden er heel wat kilometers te voet afgelegd om zoveel mogelijk te zien van deze geweldige stad. Deze reis wordt begeleid door docenten die vanuit hun eigen vak naar de stad kijken en de leerlingen hierin meenemen. Na een korte masterclass gaat de groep op pad en onderzoekt het thema van de dag. Rome is een uitnodigende, bruisende stad met meestal in september nog een lekker zonnetje.

Casinoavond en Stijlavond voor alle eindexamenklassen
Glamour en glitter. Smokings en avondjurken. Al jaren sluiten onze eindexamenkandidaten hun loopbaan op het Cambreur College af met een stijlvol feest. Leerlingen, docenten, ouders en veel Dongenaren, Rijenaren en andere belangstellenden uit de verre omtrek verzamelen zich op een lenteavond in Dongen langs de kant van de weg. Oldtimers, boerenkarren, maar ook limousines en auto’s die de meesten alleen maar kennen uit glanzende brochures, brengen de feestelingen naar de feestzaal Bijna onherkenbaar in hun prachtige avondkledij schrijden de bijna dames en heren naar de eveneens in stijl aangeklede locatie waar ze feestelijk onthaald worden voor een heus galadiner. De Oude Kerk aan de Kerkstraat blijkt een mooie setting te zijn om twee avonden lang onze examenkandidaten te ontvangen. Buiten maar ook binnen worden talloze foto’s gemaakt in wisselende samenstellingen. De CIA verzorgt de avond tot in de puntjes.

AGENDA

Rondje Nederland havo-5 en vwo-6 Eind datum: 01 okt
Read More
Europese dag … TTO docenten en leerlingen Thavo-3 en Tvwo-3
Read More

Contact