vwo 3

De Cambreur vwo’ers groeien niet alleen intellectueel, maar ook als mens. In klas 3 merk je dat steeds meer. Eigen keuzes maken is dit jaar belangrijk: welk profiel ga ik kiezen, welke vakken ga ik kiezen, ga ik door met TTO? Gelukkig maak je de keuzes niet alleen. Je mentor, decaan, leraren en ouder(s)/verzorger(s) helpen hierbij en geven advies.

In leerjaar 3 word je voorbereid op de bovenbouw: inzicht wordt belangrijker, toetsen worden omvangrijker, zelfstandigheid wordt steeds meer bevorderd. Dit gaat in stappen, zodat je aan het einde van dit jaar met je eigen profiel en vakkenpakket naar de vierde gaat.

Samenwerken met leerlingen uit andere klassen, vakoverstijgende projecten en excursies buiten school zijn natuurlijk ook in leerjaar 3 belangrijk, we blijven hier dan ook aandacht aan besteden. Super leerzaam én natuurlijk ook super leuk.

MEER OVER VWO

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact