vwo 3

Vwo-3 zit tussen de onderbouw en het onderwijs in de Vernieuwde Tweede Fase in. Het is een overgangsjaar waarin drie zaken erg belangrijk zijn. In de eerste plaats moet je laten zien dat je de lesstof beheerst en het geleerde toepast en zelf nog een stap verder zet op zoek naar meer. In de tweede plaats wordt in dit jaar gekeken welk profiel het best gekozen kan worden voor het vervolg in de bovenbouw. De decaan, docenten, mentoren en ouders helpen hierbij. In de derde plaats is het ook de bedoeling dat je kennis maakt met de manier van leren die hoort bij leerjaar 4 t/m 6.

In vwo-3 zorgt de decaan voor een degelijke voorbereiding van profiel- en opleidingenkeuze. Tijdens deze lessen komt een proces op gang, dat pas stopt als je je in leerjaar 6 aanmeldt voor een vervolgopleiding op universiteit of hogeschool.

Leerjaar 3 is echt een overgangsjaar: je ontwikkelt al duidelijk een voorkeur voor een bepaalde richting, inzicht wordt steeds belangrijker, de toetsen worden omvangrijker en je krijgt ook al drie keer te maken met een toetsweek. De overgang naar de bovenbouw wordt op deze manier goed voorbereid.

Maar in leerjaar 3 is er ook ruimte voor excursies en projecten. Hier moet Cross Your Borders zeker genoemd worden. Je verdiept je als vwo 3-leerling in problemen in ontwikkelingslanden en gaat zelf op zoek naar een mogelijke oplossing die je vervolgens op ludieke wijze presenteert. Leerzaam en leuk.

 

 

In het derde leerjaar bereiden de leerlingen zich samen met hun decaan, mentor en hun ouders voor op hun profielkeuze. Daarmee komt hun vervolgstudie en hun mogelijke beroep al meer in beeld.

AGENDA

Rondje Nederland havo-5 en vwo-6 Eind datum: 01 okt
Read More
Europese dag … TTO docenten en leerlingen Thavo-3 en Tvwo-3
Read More

Contact