Magister

Vanaf schooljaar 2009-2010 werkt het Cambreur College met het leerlingvolgsysteem Magister. Hierin zijn de gegevens van alle leerlingen opgenomen. Daaronder uiteraard ook de cijfers die de leerlingen behalen.
Deze cijfers zijn door ouders en leerlingen in te zien met een speciale code. Alle ouders hebben deze code ontvangen, ouders van nieuwe leerlingen krijgen de code als hun kind aan onze school begint. Vanuit de klankbordgroepen horen wij, dat de ouders deze service zeer op prijs stellen. Zij kunnen op deze manier samen met hun kind goed volgen, welke cijfers er behaald worden en wat voor een effect dit heeft op het eindcijfer.
De leerlingen hebben overigens zelf ook een code om in het programma Magister hun vorderingen te kunnen zien. Kinderen uit eenzelfde gezin hebben dus ieder hun eigen code, de ouders zien de resultaten van al hun kinderen.
Natuurlijk kan hierin een administratieve fout gemaakt worden. Mocht er een cijfer onjuist zijn, dan wordt dit door de docent gecorrigeerd. Mocht de leerling het vermoeden hebben, dat er een cijfer onjuist is, dan neemt de leerling contact op met de vakdocent. Mocht u als ouder vragen hebben over behaalde resultaten in een bepaalde periode, dan kunt u de betreffende docent mailen. Een afspraak maken voor een gesprek is uiteraard mogelijk.
De e-mailadressen van alle docenten staan in de schoolgids die de ouders in het begin van het schooljaar via hun kind uitgereikt krijgen. Eveneens kunnen de docenten gemakkelijk bereikt worden via de elektronische leeromgeving It’s learning.
Ook kunnen de ouders in Magister de aan- en afwezigheid van hun kind zien.

In de onderbouw worden tevens een aantal andere zaken aangegeven. U kunt de volgende afkortingen aantreffen:
• h: huiswerk niet in orde
• s: studiemateriaal / spullen niet in orde
• g: gedrag niet in orde
• vw: verwijderd
• zk: ziek
• zh: ziek van school naar huis gegaan
• to: te laat
• ta: meer dan een kwartier te laat
• ov: ongeoorloofd verzuim
• as: activiteit van school (bijvoorbeeld stage, excursie, reis enz.)
• ms: medisch specialist
• oa: overige afwezigheid
• fa: familieomstandigheden
• gs: geschorst
• bv: bijzonder verlof
• rf: religieuze feestdag
• nn: reden afwezigheid nog onbekend
• ls: loopbaanoriëntatie
• D: speaking Dutch
• t: tandarts/ortho

Mochten er vragen zijn over de werking van het programma Magister, dan mailt u naar magister@cambreurcollege.nl
Dit geldt ook voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord. Ouders en leerlingen kunnen een e-mail sturen naar magister@cambreurcollege.nl onder vermelding van naam leerling, leerlingnummer en voor wie het account aangemaakt moet worden.

[gravityform id=”4″ title=”true” description=”true”]

Magister versterkt de communicatie tussen leerling, school en ouder. De behaalde resultaten zijn immers voor al de drie partijen zichtbaar.

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact