Leerjaar 3

Havo-3 is het laatste jaar van de onderbouw, waar drie zaken erg belangrijk zijn. In de eerste plaats moeten de leerlingen laten zien dat ze op de havo op de goede plek zitten. In de tweede plaats wordt in dit jaar gekeken welk profiel het best gekozen kan worden voor het vervolg in de bovenbouw. De decaan, docenten, mentoren en ouders helpen bij de keuze voor het meest geschikte profiel. Tot slot maken de leerlingen in de 3e klas kennis met de manier van studeren die van hen verwacht wordt in de twee examenjaren: grotere stofgehelen, zelf plannen, onthouden en begrijpen blijven belangrijk, maar integreren en toepassen van kennis neemt toe.
In havo-3 wordt al begonnen met voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs met het vak haco, waar een apart hoofdstuk aan gewijd is. Tijdens de eerste breakweek hebben de derdejaars havoleerlingen een driedaags project, Cross Your Borders. Ook de excursie naar Corpus en Naturalis staat voor dit leerjaar gepland. Daarnaast bezoeken de leerlingen een hele dag het Franse Lille.

Leerjaar 3 is echt een overgangsjaar: de leerlingen horen nog bij de onderbouw, maar zijn al ervaren Cambreurianen. Zij hebben nog het gehele vakkenpakket, maar ontwikkelen al duidelijk een voorkeur voor een bepaalde richting. Zij zitten nog in klassenverband, maar vormen ook hun eigen vriendenkring. Zij werken met een doorlopend gemiddelde, maar krijgen ook al te maken met een toetsweek halverwege het jaar en een op het einde. De overgang naar de bovenbouw wordt op die manier goed voorbereid.

In het derde leerjaar bereiden de leerlingen zich samen met hun decaan, mentor en hun ouders voor op hun profielkeuze. Daarmee komt hun vervolgstudie en hun mogelijke beroep al meer in beeld.