Leerjaar 3

Havo-3 is het laatste jaar van de onderbouw, waar drie zaken erg belangrijk zijn. In de eerste plaats moet je laten zien dat je op de havo op de goede plek zit. In de tweede plaats wordt in dit jaar gekeken welk profiel je het beste kunt kiezen. De decaan, docenten, mentoren en ouders helpen bij de keuze voor het meest geschikte profiel. Tot slot maak je in de 3e klas kennis met de manier van studeren die van je verwacht wordt in de twee examenjaren: grotere stofgehelen, zelf plannen, onthouden en begrijpen blijven belangrijk, maar integreren en toepassen van kennis neemt toe.

In de eerste twee jaren staat haco al op de lessentabel, in havo-3 wordt hier met de voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs begonnen. Wat het programma van haco precies inhoudt is in een volgend hoofdstukje te lezen.

Tijdens de breakweken staan wederom projecten en activiteiten gepland, zoals bijvoorbeeld het Cross Your Borders project.

Leerjaar 3 is echt een overgangsjaar: je hoort nog bij de onderbouw, maar je bent al een ervaren Cambreuriaan. Je hebt nog het gehele vakkenpakket, maar ontwikkelt al duidelijk een voorkeur voor een bepaalde richting. Je zit nog in klassenverband, maar vormt ook je eigen vriendenkring. Je krijgt in toetsweken al te maken met grotere stofgehelen. De overgang naar de bovenbouw wordt op die manier goed voorbereid.

In het derde leerjaar bereiden de leerlingen zich samen met hun decaan, mentor en hun ouders voor op hun profielkeuze. Daarmee komt hun vervolgstudie en hun mogelijke beroep al meer in beeld.

MEER OVER HAVO

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact