Mavo leerjaar 2

De meeste mavoleerlingen vervolgen hun weg op gebouw C aan de Bolkensteeg. Leerjaar 2 start met een nieuwe samenstelling van de groepen en iedere klas krijgt een nieuwe mentor.
Om elkaar direct aan het begin van het schooljaar beter te leren kennen is er op de eerste vrijdag een introductiedag.
De mavo-2-leerlingen hebben nog een jaar de tijd om na te denken over hun sectorkeuze en krijgen dus ook pas in leerjaar 3 te maken met hun decaan, de heer Van der Veeken.

In klas 2 blijkt duidelijk of er in het eerste jaar goed gedetermineerd is. We kunnen zien of de leerlingen op het juiste niveau terecht gekomen zijn. In sommige gevallen blijkt, dat we ons vergist hebben in de capaciteiten of het doorzettingsvermogen van een leerling en krijgen leerlingen het advies (meestal op het einde van het schooljaar) om naar een andere afdeling te gaan. Dat kan zowel een stapje hoger als een stapje lager zijn.

Het mavo-onderwijs aan onze school stelt hoge eisen aan de leerling. Docenten eisen dat er gewerkt wordt. en zijn hierin sturend. Er wordt gewerkt met een programma van toetsing, zodat de leerlingen weten, wat er wanneer van hen verwacht wordt. De doorstroomcijfers en de examenresultaten zijn uitstekend.

De mavo-afdeling werkt met een vast docententeam, dat met plezier werkt met deze groep leerlingen. Het team ontwikkelt ook diverse buitenlesactiviteiten voor zijn leerlingen zoals bezinningsdagen en reizen naar Londen, de Ardennen en naar Barcelona.

 

 

Mavo plus op het Cambreur is een degelijke opleiding, die je een uitstekende basis voor het middelbaar beroepsonderwijs biedt of je de kans geeft om door te stromen naar de havo.