Brugklassers vinden door het introductieprogramma, door de opvang door de mentoren en door de kleinschaligheid snel hun plekje op hun nieuwe school.

Havo

Denken en Doen is het motto op onze havo. In het nieuwe hoofdgebouw hebben de havisten hun eigen, geelgekleurde, afdeling. De leiding is in handen van Cindy Schade.

Havoleerlingen zijn intelligent, kunnen goed leren en zijn toch in de eerste plaats geen denkers, maar doeners. Ze willen aan de slag en liefst direct. Misschien wel iets te snel en dan bedenken ze later hoe ze het beter hadden kunnen aanpakken. Wij hebben de taak om daar een balans in aan te brengen: eerst een plan maken, dan uitvoeren. Docenten houden rekening met onze doeners en koppelen de theorie aan de praktijk.

Een bijzonder vak in alle leerjaren van onze havo is HACO (havisten competent naar het hoger beroepsonderwijs). Een vak waarbij leerlingen aan de slag gaan met innovatieopdrachten, elkaar aansporen, gebruikmaken van elkaars sterke kanten en uiteindelijk samen komen tot een product of presentatie. Onderzoeksvaardigheden, die in het hbo goed van pas komen worden hier ontwikkeld. De kennismaking met de manier van werken op het hbo, met digitale vaardigheden en met het bedrijfsleven is een echte verrijking voor onze leerlingen.

Voor wie wil, zijn er extra uitdagingen. Tweetalig onderwijs, onderwijs op maat, de ontwikkeluren met keuzemodules, maar ook taalprogramma’s als DELF, Goethe en Cambridge, olympiades voor de meer exacte vakken, het Lagerhuis en MUN.

AGENDA

Contact