Leerjaar 2

In de Nederlandstalige havo-klassen komen in leerjaar 2 leerlingen samen uit de hv-klas, de havo-klas en leerlingen uit de mavoafdeling. De laatste groep krijgt nu op een wat hoger niveau les en het tempo ligt duidelijk hoger. De eerste maanden is dit wennen. Ook kunnen er leerlingen vanuit de tweetalige klassen instromen voor wie deze richting toch niet bleek te passen. Omdat de samenstelling van de groepen veranderd is en de mentoren voor de leerlingen nieuw zijn, wordt er op de eerste vrijdag van het schooljaar een introductiedag georganiseerd.

Ook dit jaar staan er weer allerlei activiteiten en excursies gepland. Onder andere het maquetteproject en een tweedaagse stedentrip Rotterdam, waarbij we slapen in de wereldberoemde kubuswoningen.

Voor deze groep leerlingen lijkt leerjaar 2 een betrekkelijk rustig jaar: Er hoeven nog geen keuzes gemaakt te worden over profielen en vervolgstudies. De decaan begint met een stukje loopbaanoriëntatie, in de volgende leerjaren wordt deze begeleiding intensiever. Wel krijgen de leerlingen te maken met drie nieuwe vakken: natuurkunde, economie en Duits. Verreweg de meeste leerlingen blijken op deze afdeling op het juiste niveau te zitten. Slechts in een enkel geval komt het  door het jaar heen of op het einde van het jaar in overleg met leerling en ouders tot een herplaatsing.

 

 

 

De tweedeklassers zijn echt brugklasser af. Zij zitten nu in de juiste afdeling en bereiden zich voor op havo 3.