Leerjaar 2

Omdat de samenstelling van de groepen veranderd is in verband met instroom vanuit andere afdelingen en de mentoren voor de leerlingen nieuw zijn, wordt er in de eerste week van het schooljaar een introductiedag georganiseerd.

Ook dit jaar staan er weer allerlei activiteiten en excursies gepland in de diverse breakweken.

Leerjaar 2 is een betrekkelijk rustig jaar: Er hoeven nog geen keuzes gemaakt te worden over profielen en vervolgstudies. De decaan begint met een stukje loopbaanoriëntatie, in de volgende
leerjaren wordt deze begeleiding intensiever. Wel krijg je te maken met twee nieuwe vakken: natuurkunde en Duits. Verreweg de meeste leerlingen blijken op deze afdeling op het juiste niveau te
zitten. Slechts in een enkel geval komt het in overleg met leerling en ouders tot een herplaatsing.

 

 

 

De tweedeklassers zijn echt brugklasser af. Zij zitten nu in de juiste afdeling en bereiden zich voor op havo 3.

MEER OVER HAVO

AGENDA

Toetsweek 1 voor alle leerlingen Eind datum: 28 nov
Read More
bezinningsdagen (T)havo 4 Eind datum: 01 dec
Read More
19.00 algemene informatieavond ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen groep 7 en 8
Read More

Contact